Facebook Instagram

Harmonogram

Wybierz szkolenie

 • Obsługa urządzeń dozorowych
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór
 • Operator maszyn do robót ziemnych
 • Operator maszyn do robót drogowych
 • Operator pozostałych maszyn technicznych
 • Uprawnienie i weryfikacja spawaczy
 • Personel badań nieniszczących ndt
 • Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych
 • Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego
 • F-gazy - certyfikacja personelu
 • Szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Konserwacja urządzeń dozorowych

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami

20.05.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

20.05.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

20.05.2019

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

20.05.2019

Kurs operatora koparkoładowarek

20.05.2019

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

20.05.2019

Kurs operatora walca drogowego

20.05.2019

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

13.05.2019

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

23.05.2019

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

23.05.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych kat. I WJO

23.05.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli kat. II WJO

23.05.2019

Kurs obsługi podestów ruchomych kat. I P oraz kat. II P

23.05.2019

Kurs obsługi żurawi HDS kat. II Ż

23.05.2019

Kurs obsługi suwnic kat. I S oraz kat. II S

23.05.2019

Kurs obsługi wciągników i wciągarek kat. I W oraz kat. II W

23.05.2019

Operator wozidła technologicznego

24.05.2019

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

24.05.2019

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

24.05.2019

Kurs sygnalisty-hakowego

03.06.2019

Kurs spawania elektrycznego (111)

03.06.2019

Kurs spawania metodą MAG (135)

03.06.2019

Kurs spawania metodą MIG (131)

03.06.2019

Kurs spawania metodą TIG (141)

03.06.2019

Kurs spawania gazowego (311)

03.06.2019

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

03.06.2019

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

13.06.2019

Uprawnienia cieplne URE grupa II

14.06.2019

Uprawnienia gazowe URE grupa III

14.06.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

17.06.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

17.06.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

17.06.2019

Kurs sygnalisty-hakowego

17.06.2019

Kurs spawania elektrycznego (111)

17.06.2019

Kurs spawania metodą MIG (131)

17.06.2019

Kurs spawania metodą MAG (135)

17.06.2019

Kurs spawania metodą TIG (141)

17.06.2019

Kurs spawania gazowego (311)

17.06.2019

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

17.06.2019

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

06.06.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli kat. II WJO

06.06.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych kat. I WJO

06.06.2019

Kurs obsługi podestów ruchomych kat. I P oraz kat. II P

06.06.2019

Kurs obsługi żurawi samojezdnych kat. II Ż

06.06.2019

Kurs obsługi żurawi wieżowych kat. I Ż

06.06.2019

Kurs obsługi żurawi HDS kat. II Ż

06.06.2019

Kurs obsługi suwnic kat. I S oraz kat. II S

06.06.2019

Kurs obsługi wciągników i wciągarek kat. I W oraz kat. II W

06.06.2019

Operator wozidła technologicznego

07.06.2019

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

17.06.2019

Kurs operatora koparkoładowarek

17.06.2019

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

17.06.2019

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

17.06.2019

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

17.06.2019

Kurs operatora walca drogowego

17.06.2019

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

17.06.2019

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

19.06.2019

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

20.06.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli kat. II WJO

20.06.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych kat. I WJO

20.06.2019

Kurs obsługi podestów ruchomych kat. I P oraz kat. II P

20.06.2019

Kurs obsługi suwnic kat. I S oraz kat. II S

20.06.2019

Operator wozidła technologicznego

21.06.2019

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

04.07.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli kat. II WJO

04.07.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych kat. I WJO

04.07.2019

Kurs obsługi podestów ruchomych kat. I P oraz kat. II P

04.07.2019

Kurs obsługi suwnic kat. I S oraz kat. II S

04.07.2019

Operator wozidła technologicznego

05.07.2019

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

11.07.2019

Uprawnienia cieplne URE grupa II

12.07.2019

Uprawnienia gazowe URE grupa III

12.07.2019

Zobacz więcej szkoleń

Skontaktuj się z nami


Zaufali nam