Facebook Instagram

Harmonogram

Wybierz szkolenie

 • Obsługa urządzeń dozorowych
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór
 • Operator maszyn do robót ziemnych
 • Operator maszyn do robót drogowych
 • Operator pozostałych maszyn technicznych
 • Uprawnienie i weryfikacja spawaczy
 • Personel badań nieniszczących ndt
 • Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych
 • Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego
 • F-gazy - certyfikacja personelu
 • Szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Konserwacja urządzeń dozorowych

Kurs sygnalisty-hakowego

05.08.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami

05.08.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

05.08.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

05.08.2019

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

08.08.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

08.08.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

08.08.2019

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

08.08.2019

Kurs obsługi żurawi samojezdnych

08.08.2019

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

08.08.2019

Kurs obsługi żurawi wieżowych

08.08.2019

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

08.08.2019

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

08.08.2019

Operator wozidła technologicznego

09.08.2019

Kurs sygnalisty-hakowego

19.08.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

19.08.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

19.08.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

19.08.2019

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

22.08.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

22.08.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

22.08.2019

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

22.08.2019

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

22.08.2019

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

23.08.2019

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

23.08.2019

Operator wozidła technologicznego

23.08.2019

Kurs spawania elektrycznego (111)

26.08.2019

Kurs spawania metodą MAG (135)

26.08.2019

Kurs spawania metodą MIG (131)

26.08.2019

Kurs spawania metodą TIG (141)

26.08.2019

Kurs spawania gazowego (311)

26.08.2019

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

26.08.2019

Kurs operatora koparkoładowarek

26.08.2019

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

26.08.2019

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

26.08.2019

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

26.08.2019

Kurs operatora walca drogowego

26.08.2019

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

26.08.2019

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

26.08.2019

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

28.08.2019

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

05.09.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

05.09.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

05.09.2019

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

05.09.2019

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

05.09.2019

Kurs spawania elektrycznego (111)

16.09.2019

Kurs spawania metodą MIG (131)

16.09.2019

Kurs spawania metodą MAG (135)

16.09.2019

Kurs spawania metodą TIG (141)

16.09.2019

Kurs spawania gazowego (311)

16.09.2019

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

16.09.2019

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

19.09.2019

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

19.09.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

19.09.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

19.09.2019

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

19.09.2019

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

19.09.2019

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

19.09.2019

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

19.09.2019

Uprawnienia cieplne URE grupa II

20.09.2019

Uprawnienia gazowe URE grupa III

20.09.2019

Operator wozidła technologicznego

20.09.2019

Kurs operatora koparkoładowarek

23.09.2019

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

23.09.2019

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

23.09.2019

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

23.09.2019

Kurs operatora walca drogowego

23.09.2019

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

25.09.2019

Operator wozidła technologicznego

04.10.2019

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

17.10.2019

Uprawnienia cieplne URE grupa II

18.10.2019

Uprawnienia gazowe URE grupa III

18.10.2019

Zobacz więcej szkoleń

Skontaktuj się z nami


Zaufali nam