Facebook Instagram

Harmonogram

Wybierz szkolenie

 • Obsługa urządzeń dozorowych
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór
 • Operator maszyn do robót ziemnych
 • Operator maszyn do robót drogowych
 • Operator pozostałych maszyn technicznych
 • Uprawnienie i weryfikacja spawaczy
 • Personel badań nieniszczących ndt
 • Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych
 • Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego
 • F-gazy - certyfikacja personelu
 • Szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Konserwacja urządzeń dozorowych

Kurs spawania elektrycznego (111)

01.07.2019

Kurs spawania metodą MAG (135)

01.07.2019

Kurs spawania metodą MIG (131)

01.07.2019

Kurs spawania metodą TIG (141)

01.07.2019

Kurs spawania gazowego (311)

01.07.2019

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

01.07.2019

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

12.07.2019

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

12.07.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

22.07.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

22.07.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

22.07.2019

Kurs sygnalisty-hakowego

18.07.2019

Operator wozidła technologicznego

22.07.2019

Kurs operatora koparkoładowarek

22.07.2019

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

22.07.2019

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

22.07.2019

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

22.07.2019

Kurs operatora walca drogowego

22.07.2019

Kurs spawania elektrycznego (111)

22.07.2019

Kurs spawania metodą MIG (131)

22.07.2019

Kurs spawania metodą MAG (135)

22.07.2019

Kurs spawania metodą TIG (141)

22.07.2019

Kurs spawania gazowego (311)

22.07.2019

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

22.07.2019

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

24.07.2019

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

25.07.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych kat. I WJO

25.07.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli kat. II WJO

25.07.2019

Kurs obsługi podestów ruchomych kat. I P oraz kat. II P

25.07.2019

Kurs obsługi żurawi HDS kat. II Ż

25.07.2019

Kurs obsługi suwnic kat. I S oraz kat. II S

25.07.2019

Kurs obsługi wciągników i wciągarek kat. I W oraz kat. II W

25.07.2019

Operator wozidła technologicznego

26.07.2019

Kurs sygnalisty-hakowego

05.08.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami

05.08.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

05.08.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

05.08.2019

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

08.08.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli kat. II WJO

08.08.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych kat. I WJO

08.08.2019

Kurs obsługi podestów ruchomych kat. I P oraz kat. II P

08.08.2019

Kurs obsługi żurawi samojezdnych kat. II Ż

08.08.2019

Kurs obsługi żurawi HDS kat. II Ż

06.06.2019

Kurs obsługi żurawi wieżowych kat. I Ż

08.08.2019

Kurs obsługi suwnic kat. I S oraz kat. II S

08.08.2019

Kurs obsługi wciągników i wciągarek kat. I W oraz kat. II W

08.08.2019

Operator wozidła technologicznego

09.08.2019

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

19.08.2019

Kurs operatora koparkoładowarek

19.08.2019

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

19.08.2019

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

23.09.2019

Kurs operatora walca drogowego

19.08.2019

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

19.08.2019

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

19.08.2019

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

21.08.2019

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

22.08.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli kat. II WJO

22.08.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych kat. I WJO

22.08.2019

Kurs obsługi podestów ruchomych kat. I P oraz kat. II P

22.08.2019

Kurs obsługi suwnic kat. I S oraz kat. II S

22.08.2019

Operator wozidła technologicznego

23.08.2019

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

05.09.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli kat. II WJO

05.09.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych specjalizowanych kat. I WJO

05.09.2019

Kurs obsługi podestów ruchomych kat. I P oraz kat. II P

05.09.2019

Kurs obsługi suwnic kat. I S oraz kat. II S

05.09.2019

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

19.09.2019

Uprawnienia cieplne URE grupa II

20.09.2019

Uprawnienia gazowe URE grupa III

20.09.2019

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

17.10.2019

Uprawnienia cieplne URE grupa II

18.10.2019

Uprawnienia gazowe URE grupa III

18.10.2019

Zobacz więcej szkoleń

Skontaktuj się z nami


Zaufali nam