Facebook Instagram

Harmonogram

Wybierz szkolenie

 • Obsługa urządzeń dozorowych
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór
 • Operator maszyn do robót ziemnych
 • Operator maszyn do robót drogowych
 • Operator pozostałych maszyn technicznych
 • Uprawnienie i weryfikacja spawaczy
 • Personel badań nieniszczących ndt
 • Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych
 • Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego
 • F-gazy - certyfikacja personelu
 • Szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Konserwacja urządzeń dozorowych

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami

08.03.2021

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

08.03.2021

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

08.03.2021

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

15.04.2021

Kurs obsługi żurawi samojezdnych

15.04.2021

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

15.04.2021

Kurs obsługi żurawi wieżowych

15.04.2021

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

15.04.2021

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

15.04.2021

Kurs obsługi wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli

15.04.2021

Kurs obsługi podestów ruchomych – zwyżek

15.04.2021

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

15.04.2021

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

15.04.2021

Kurs sygnalisty-hakowego

16.04.2021

Uprawnienia cieplne URE grupa II

16.04.2021

Uprawnienia gazowe URE grupa III

16.04.2021

Operator wozidła technologicznego

16.04.2021

Kurs spawania gazowego (311)

19.04.2021

Kurs spawania metodą MAG (135)

19.04.2021

Kurs spawania elektrycznego (111)

19.04.2021

Kurs spawania metodą MIG (131)

19.04.2021

Kurs spawania metodą TIG (141)

19.04.2021

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

19.04.2021

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

19.04.2021

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

19.04.2021

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

19.04.2021

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

22.04.2021

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

22.04.2021

Kurs operatora koparkoładowarek

26.04.2021

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

26.04.2021

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

12.04.2021

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

26.04.2021

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

26.04.2021

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

26.04.2021

Kurs operatora walca drogowego

26.04.2021

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

26.04.2021

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

29.04.2021

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

29.04.2021

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

29.04.2021

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

29.04.2021

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

29.04.2021

Operator wozidła technologicznego

30.04.2021

Kurs operatora wózków widłowych z wymianą butli

06.05.2021

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

06.05.2021

Kurs obsługi podestów ruchomych – zwyżek

06.05.2021

Kurs spawania elektrycznego (111)

10.05.2021

Kurs spawania metodą MIG (131)

10.05.2021

Kurs spawania metodą MAG (135)

10.05.2021

Kurs spawania metodą TIG (141)

10.05.2021

Kurs spawania gazowego (311)

10.05.2021

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

10.05.2021

Kurs operatora koparkoładowarek

10.05.2021

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

10.05.2021

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

10.05.2021

Kurs operatora walca drogowego

10.05.2021

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

10.05.2021

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

13.05.2021

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

13.05.2021

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

13.05.2021

Kurs obsługi HDS – żurawi przenośnych

13.05.2021

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

13.05.2021

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

13.05.2021

Uprawnienia cieplne URE grupa II

14.05.2021

Uprawnienia gazowe URE grupa III

14.05.2021

Kurs sygnalisty-hakowego

30.04.2021

Operator wozidła technologicznego

14.05.2021

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

17.05.2021

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

17.05.2021

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

17.05.2021

Kurs obsługi wózków widłowych z wymianą butli

20.05.2021

Kurs obsługi podestów ruchomych – zwyżek

20.05.2021

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

27.05.2021

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

27.05.2021

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

27.05.2021

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

27.05.2021

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

27.05.2021

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

27.05.2021

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

27.05.2021

Operator wozidła technologicznego

28.05.2021

Zobacz więcej szkoleń

Skontaktuj się z nami


Zaufali nam