Facebook Instagram

Harmonogram

Wybierz szkolenie

 • Obsługa urządzeń dozorowych
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór
 • Operator maszyn do robót ziemnych
 • Operator maszyn do robót drogowych
 • Operator pozostałych maszyn technicznych
 • Uprawnienie i weryfikacja spawaczy
 • Personel badań nieniszczących ndt
 • Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych
 • Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego
 • F-gazy - certyfikacja personelu
 • Szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Konserwacja urządzeń dozorowych

kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

26.05.2022

kurs obsługi wózków jezdniowych

26.05.2022

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

30.05.2022

Kurs spawania elektrycznego (111)

30.05.2022

Kurs spawania metodą MIG (131)

30.05.2022

Kurs spawania metodą MAG (135)

30.05.2022

Kurs spawania gazowego (311)

30.05.2022

Kurs spawania metodą TIG (141)

30.05.2022

Kurs sygnalisty-hakowego

03.06.2022

kurs operatora urządzeń wibracyjnych do pogrążania i wyrywania

06.06.2022

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

06.06.2022

Kurs operatora koparkoładowarek

06.06.2022

kurs operatora spycharek gąsienicowych

06.06.2022

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

06.06.2022

Kurs operatora walca drogowego

06.06.2022

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

06.06.2022

kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych (hdd)

06.06.2022

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

06.06.2022

kurs operatora rozkładarek mas mineralno-asfaltowych

06.06.2022

kurs operatora kafarów

06.06.2022

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

06.06.2022

kurs operatora zespołów maszyn do produkcji mas mineralno-asfaltowych

06.06.2022

kurs operatora palownic

06.06.2022

Kurs spawania metodą MAG (135)

06.06.2022

Kurs spawania metodą TIG (141)

06.06.2022

Kurs spawania elektrycznego (111)

06.06.2022

Kurs spawania gazowego (311)

06.06.2022

Kurs spawania metodą MIG (131)

06.06.2022

szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

06.06.2022

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami

06.06.2022

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

06.06.2022

kurs montażyszty rusztowań budowlanych

23.06.2022

kurs obsługi suwnic specjalnego przeznaczenia

23.06.2022

kurs obsługi dźwigów towarowo-osobowych

23.06.2022

kurs obsługi żurawi samojezdnych

23.06.2022

kurs obsługi dźwigów budowlanych

23.06.2022

kurs obsługi wózków ze zmiennym wysięgnikiem

23.06.2022

kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

23.06.2022

kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

23.06.2022

kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

23.06.2022

kurs obsługi wózków jezdniowych

23.06.2022

kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

23.06.2022

kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

23.06.2022

kurs obsługi żurawi wieżowych

23.06.2022

kurs obsługi wciągników i wciągarek

23.06.2022

uprawnienia energetyczne URE GRUPA I

28.06.2022

uprawnienia cieplne URE GRUPA II

28.06.2022

uprawnienia gazowe URE GRUPA III

28.06.2022

Zobacz więcej szkoleń

Skontaktuj się z nami


Zaufali nam