Facebook Instagram

Harmonogram

Wybierz szkolenie

 • Obsługa urządzeń dozorowych
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór
 • Operator maszyn do robót ziemnych
 • Operator maszyn do robót drogowych
 • Operator pozostałych maszyn technicznych
 • Uprawnienie i weryfikacja spawaczy
 • Personel badań nieniszczących ndt
 • Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych
 • Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego
 • F-gazy - certyfikacja personelu
 • Szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Konserwacja urządzeń dozorowych

Kurs operatora wózków widłowych z wymianą butli

06.08.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych – zwyżek

06.08.2020

Kurs operatora koparkoładowarek

10.08.2020

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

10.08.2020

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

10.08.2020

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

10.08.2020

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

10.08.2020

Kurs operatora walca drogowego

10.08.2020

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

10.08.2020

Kurs spawania elektrycznego (111)

10.08.2020

Kurs spawania metodą MIG (131)

10.08.2020

Kurs spawania metodą MAG (135)

10.08.2020

Kurs spawania metodą TIG (141)

10.08.2020

Kurs spawania gazowego (311)

10.08.2020

Kurs sygnalisty-hakowego

10.08.2020

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

10.08.2020

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

10.08.2020

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

10.08.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami

10.08.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

10.08.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

10.08.2020

Kurs obsługi wózków widłowych z wymianą butli

11.08.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych – zwyżek

11.08.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

13.08.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

13.08.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

13.08.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

13.08.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

13.08.2020

Kurs obsługi HDS – żurawi przenośnych

13.08.2020

Operator wozidła technologicznego

13.08.2020

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

17.08.2020

Kurs obsługi wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli

18.08.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych – zwyżek

18.08.2020

Kurs sygnalisty-hakowego

24.08.2020

Kurs spawania elektrycznego (111)

24.08.2020

Kurs spawania metodą MAG (135)

24.08.2020

Kurs spawania metodą MIG (131)

24.08.2020

Kurs spawania metodą TIG (141)

24.08.2020

Kurs spawania gazowego (311)

24.08.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

24.08.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

24.08.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

24.08.2020

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

24.08.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

27.08.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

27.08.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

27.08.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

27.08.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

27.08.2020

Operator wozidła technologicznego

28.08.2020

Kurs operatora koparkoładowarek

07.09.2020

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

07.09.2020

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

07.09.2020

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

07.09.2020

Kurs operatora walca drogowego

07.09.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

10.09.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

10.09.2020

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

10.09.2020

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

10.09.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

10.09.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

10.09.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

10.09.2020

Operator wozidła technologicznego

11.09.2020

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

14.09.2020

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

17.09.2020

Uprawnienia cieplne URE grupa II

18.09.2020

Uprawnienia gazowe URE grupa III

18.09.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

24.09.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

24.09.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

24.09.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

24.09.2020

Kurs obsługi żurawi samojezdnych

24.09.2020

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

24.09.2020

Kurs obsługi żurawi wieżowych

24.09.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

24.09.2020

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

24.09.2020

Operator wozidła technologicznego

25.09.2020

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

15.10.2020

Uprawnienia cieplne URE grupa II

16.10.2020

Uprawnienia gazowe URE grupa III

16.10.2020

Zobacz więcej szkoleń

Skontaktuj się z nami


Zaufali nam