Facebook Instagram

Harmonogram

Wybierz szkolenie

 • Obsługa urządzeń dozorowych
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór
 • Operator maszyn do robót ziemnych
 • Operator maszyn do robót drogowych
 • Operator pozostałych maszyn technicznych
 • Uprawnienie i weryfikacja spawaczy
 • Personel badań nieniszczących ndt
 • Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych
 • Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego
 • F-gazy - certyfikacja personelu
 • Szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Konserwacja urządzeń dozorowych

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

26.03.2020

Kurs spawania elektrycznego (111)

30.03.2020

Kurs spawania metodą MAG (135)

30.03.2020

Kurs spawania metodą MIG (131)

30.03.2020

Kurs spawania metodą TIG (141)

30.03.2020

Kurs spawania gazowego (311)

30.03.2020

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

30.03.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami

30.03.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

30.03.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

30.03.2020

Kurs operatora koparkoładowarek

30.03.2020

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

30.03.2020

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

30.03.2020

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

30.03.2020

Kurs operatora walca drogowego

30.03.2020

Kurs sygnalisty-hakowego

30.03.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

02.04.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

02.04.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

02.04.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

02.04.2020

Kurs obsługi żurawi samojezdnych

02.04.2020

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

02.04.2020

Kurs obsługi żurawi wieżowych

02.04.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

09.04.2020

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

02.04.2020

Operator wozidła technologicznego

03.04.2020

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

06.04.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

06.04.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

06.04.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

06.04.2020

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

16.04.2020

Uprawnienia cieplne URE grupa II

17.04.2020

Uprawnienia gazowe URE grupa III

17.04.2020

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

17.04.2020

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

17.04.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

23.04.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

23.04.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

23.04.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

23.04.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

23.04.2020

Operator wozidła technologicznego

24.04.2020

Kurs sygnalisty-hakowego

27.04.2020

Kurs spawania elektrycznego (111)

27.04.2020

Kurs spawania metodą MIG (131)

27.04.2020

Kurs spawania metodą MAG (135)

27.04.2020

Kurs spawania metodą TIG (141)

27.04.2020

Kurs spawania gazowego (311)

27.04.2020

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

27.04.2020

Kurs operatora koparkoładowarek

27.04.2020

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

27.04.2020

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

27.04.2020

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

27.04.2020

Kurs operatora walca drogowego

27.04.2020

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

27.04.2020

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

27.04.2020

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

04.05.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

07.05.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

07.05.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

07.05.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

07.05.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

07.05.2020

Operator wozidła technologicznego

08.05.2020

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

14.05.2020

Uprawnienia cieplne URE grupa II

15.05.2020

Uprawnienia gazowe URE grupa III

15.05.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

21.05.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

21.05.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

21.05.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

21.05.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

21.05.2020

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

21.05.2020

Operator wozidła technologicznego

22.05.2020

Zobacz więcej szkoleń

Skontaktuj się z nami


Zaufali nam