Facebook Instagram

Harmonogram

Wybierz szkolenie

 • Obsługa urządzeń dozorowych
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór
 • Operator maszyn do robót ziemnych
 • Operator maszyn do robót drogowych
 • Operator pozostałych maszyn technicznych
 • Uprawnienie i weryfikacja spawaczy
 • Personel badań nieniszczących ndt
 • Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych
 • Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego
 • F-gazy - certyfikacja personelu
 • Szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Konserwacja urządzeń dozorowych

kurs obsługi dźwigów budowlanych

24.06.2021

kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

24.06.2021

kurs obsługi podestów ruchomych

24.06.2021

kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

24.06.2021

kurs obsługi suwnic specjalnego przeznaczenia

24.06.2021

kurs obsługi wciągników i wciągarek

24.06.2021

kurs operatora wozidła technologicznego

25.06.2021

kurs operatora zagęszczarek i ubijarek wibracyjnych

25.06.2021

kurs kontroler zawiesi

25.06.2021

Kurs sygnalisty-hakowego

25.06.2021

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

28.06.2021

Kurs spawania metodą MIG (131)

28.06.2021

Kurs spawania gazowego (311)

28.06.2021

Kurs spawania metodą MAG (135)

28.06.2021

Kurs spawania metodą TIG (141)

28.06.2021

Kurs spawania elektrycznego (111)

28.06.2021

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

28.06.2021

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

28.06.2021

Kurs operatora koparkoładowarek

28.06.2021

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

28.06.2021

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

28.06.2021

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

28.06.2021

Kurs operatora walca drogowego

28.06.2021

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

28.06.2021

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

28.06.2021

kurs montażyszty rusztowań budowlanych

01.07.2021

kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

01.07.2021

kurs obsługi wózków ze zmiennym wysięgnikiem

01.07.2021

kurs obsługi wózków widłowych z wymianą butli

01.07.2021

kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

01.07.2021

kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

08.07.2021

kurs obsługi wózków widłowych z wymianą butli

08.07.2021

kurs obsługi wózków ze zmiennym wysięgnikiem

08.07.2021

uprawnienia energetyczne URE GRUPA I

13.07.2021

uprawnienia cieplne URE GRUPA II

13.07.2021

uprawnienia gazowe URE GRUPA III

13.07.2021

Zobacz więcej szkoleń

Skontaktuj się z nami


Zaufali nam