Facebook Instagram

Harmonogram

Wybierz szkolenie

 • Obsługa urządzeń dozorowych
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór
 • Operator maszyn do robót ziemnych
 • Operator maszyn do robót drogowych
 • Operator pozostałych maszyn technicznych
 • Uprawnienie i weryfikacja spawaczy
 • Personel badań nieniszczących ndt
 • Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych
 • Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego
 • F-gazy - certyfikacja personelu
 • Szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Konserwacja urządzeń dozorowych

kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

07.10.2021

kurs obsługi wózków ze zmiennym wysięgnikiem

07.10.2021

kurs operatora kafarów

11.10.2021

Kurs operatora walca drogowego

11.10.2021

kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych (hdd)

11.10.2021

kurs operatora palownic

11.10.2021

kurs operatora zespołów maszyn do produkcji mas mineralno-asfaltowych

11.10.2021

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

11.10.2021

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

11.10.2021

kurs operatora rozkładarek mas mineralno-asfaltowych

11.10.2021

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

11.10.2021

kurs operatora spycharek gąsienicowych

11.10.2021

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

11.10.2021

kurs operatora urządzeń wibracyjnych do pogrążania i wyrywania

11.10.2021

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

11.10.2021

Kurs operatora koparkoładowarek

11.10.2021

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

11.10.2021

Kurs spawania elektrycznego (111)

11.10.2021

Kurs spawania gazowego (311)

11.10.2021

Kurs spawania metodą MAG (135)

11.10.2021

Kurs spawania metodą TIG (141)

11.10.2021

Kurs spawania metodą MIG (131)

11.10.2021

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami

11.10.2021

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

11.10.2021

szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

11.10.2021

kurs obsługi wózków widłowych z wymianą butli

14.10.2021

kurs obsługi żurawi wieżowych

14.10.2021

kurs obsługi żurawi samojezdnych

14.10.2021

kurs obsługi suwnic specjalnego przeznaczenia

14.10.2021

kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

14.10.2021

kurs obsługi wciągników i wciągarek

14.10.2021

kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

14.10.2021

kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

14.10.2021

kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

14.10.2021

kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

14.10.2021

kurs obsługi dźwigów budowlanych

14.10.2021

kurs obsługi dźwigów towarowo-osobowych

14.10.2021

kurs obsługi wózków ze zmiennym wysięgnikiem

14.10.2021

Kurs sygnalisty-hakowego

15.10.2021

kurs montażyszty rusztowań budowlanych

18.10.2021

Kurs spawania metodą MAG (135)

18.10.2021

Kurs spawania metodą MIG (131)

18.10.2021

Kurs spawania metodą TIG (141)

18.10.2021

Kurs spawania elektrycznego (111)

18.10.2021

Kurs spawania gazowego (311)

18.10.2021

uprawnienia energetyczne URE GRUPA I

19.10.2021

uprawnienia cieplne URE GRUPA II

19.10.2021

uprawnienia gazowe URE GRUPA III

19.10.2021

Zobacz więcej szkoleń

Skontaktuj się z nami


Zaufali nam