Facebook Instagram

Harmonogram

Wybierz szkolenie

 • Obsługa urządzeń dozorowych
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór
 • Operator maszyn do robót ziemnych
 • Operator maszyn do robót drogowych
 • Operator pozostałych maszyn technicznych
 • Uprawnienie i weryfikacja spawaczy
 • Personel badań nieniszczących ndt
 • Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych
 • Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego
 • F-gazy - certyfikacja personelu
 • Szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Konserwacja urządzeń dozorowych

kurs obsługi wózków ze zmiennym wysięgnikiem

25.08.2022

kurs obsługi żurawi samojezdnych

25.08.2022

kurs obsługi wózków jezdniowych

25.08.2022

kurs obsługi dźwigów towarowo-osobowych

25.08.2022

kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

25.08.2022

kurs obsługi suwnic specjalnego przeznaczenia

25.08.2022

kurs obsługi wózków jezdniowych

25.08.2022

kurs obsługi wciągników i wciągarek

25.08.2022

kurs obsługi żurawi wieżowych

25.08.2022

kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

25.08.2022

kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

25.08.2022

kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

25.08.2022

kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

25.08.2022

kurs obsługi dźwigów budowlanych

25.08.2022

kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

25.08.2022

Kurs sygnalisty-hakowego

26.08.2022

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

29.08.2022

Kurs spawania elektrycznego (111)

29.08.2022

Kurs spawania metodą MAG (135)

29.08.2022

Kurs spawania gazowego (311)

29.08.2022

Kurs spawania metodą TIG (141)

29.08.2022

Kurs spawania metodą MIG (131)

29.08.2022

Kurs spawania elektrycznego (111)

05.09.2022

Kurs spawania metodą MAG (135)

05.09.2022

Kurs spawania gazowego (311)

05.09.2022

Kurs spawania metodą TIG (141)

05.09.2022

Kurs spawania metodą MIG (131)

05.09.2022

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

05.09.2022

szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

05.09.2022

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami

05.09.2022

kurs montażyszty rusztowań budowlanych

15.09.2022

uprawnienia energetyczne URE GRUPA I

20.09.2022

uprawnienia cieplne URE GRUPA II

20.09.2022

uprawnienia gazowe URE GRUPA III

20.09.2022

Kurs operatora koparkoładowarek

26.09.2022

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

26.09.2022

kurs operatora kafarów

26.09.2022

kurs operatora palownic

26.09.2022

kurs operatora zespołów maszyn do produkcji mas mineralno-asfaltowych

26.09.2022

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

26.09.2022

kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych (hdd)

26.09.2022

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

26.09.2022

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

26.09.2022

Kurs operatora walca drogowego

26.09.2022

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

26.09.2022

kurs operatora rozkładarek mas mineralno-asfaltowych

26.09.2022

kurs operatora urządzeń wibracyjnych do pogrążania i wyrywania

26.09.2022

kurs operatora spycharek gąsienicowych

26.09.2022

Zobacz więcej szkoleń

Skontaktuj się z nami


Zaufali nam