Facebook Instagram

Harmonogram

Wybierz szkolenie

 • Obsługa urządzeń dozorowych
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór
 • Operator maszyn do robót ziemnych
 • Operator maszyn do robót drogowych
 • Operator pozostałych maszyn technicznych
 • Uprawnienie i weryfikacja spawaczy
 • Personel badań nieniszczących ndt
 • Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych
 • Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego
 • F-gazy - certyfikacja personelu
 • Szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Konserwacja urządzeń dozorowych

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

28.01.2021

Kurs obsługi podestów ruchomych – zwyżek

28.01.2021

Kurs obsługi wózków widłowych z wymianą butli

28.01.2021

Operator wozidła technologicznego

29.01.2021

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

29.01.2021

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

04.02.2021

Kurs obsługi żurawi samojezdnych

04.02.2021

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

04.02.2021

Kurs obsługi żurawi wieżowych

04.02.2021

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

04.02.2021

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

04.02.2021

Kurs obsługi wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli

04.02.2021

Kurs obsługi podestów ruchomych – zwyżek

04.02.2021

Kurs sygnalisty-hakowego

05.02.2021

Kurs operatora koparkoładowarek

08.02.2021

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

08.02.2021

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

08.02.2021

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

08.02.2021

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

08.02.2021

Kurs operatora walca drogowego

08.02.2021

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

08.02.2021

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

10.02.2021

Uprawnienia cieplne URE grupa II

10.02.2021

Uprawnienia gazowe URE grupa III

10.02.2021

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

11.02.2021

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

11.02.2021

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

11.02.2021

Operator wozidła technologicznego

12.02.2021

Kurs spawania gazowego (311)

15.02.2021

Kurs spawania metodą MAG (135)

15.02.2021

Kurs spawania elektrycznego (111)

15.02.2021

Kurs spawania metodą MIG (131)

15.02.2021

Kurs spawania metodą TIG (141)

15.02.2021

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

15.02.2021

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

18.02.2021

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

18.02.2021

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

18.02.2021

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

18.02.2021

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

18.02.2021

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

18.02.2021

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

22.02.2021

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

22.02.2021

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

22.02.2021

Kurs spawania elektrycznego (111)

01.03.2021

Kurs spawania metodą MIG (131)

01.03.2021

Kurs spawania metodą MAG (135)

01.03.2021

Kurs spawania metodą TIG (141)

01.03.2021

Kurs spawania gazowego (311)

01.03.2021

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

01.03.2021

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

04.03.2021

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

04.03.2021

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

04.03.2021

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

04.03.2021

Kurs obsługi HDS – żurawi przenośnych

04.03.2021

Operator wozidła technologicznego

05.03.2021

Kurs sygnalisty-hakowego

05.03.2021

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

08.03.2021

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

08.03.2021

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami

08.03.2021

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

08.03.2021

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

08.03.2021

Kurs operatora koparkoładowarek

08.03.2021

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

08.03.2021

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

08.03.2021

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

08.03.2021

Kurs operatora walca drogowego

08.03.2021

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

18.03.2021

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

18.03.2021

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

18.03.2021

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

18.03.2021

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

18.03.2021

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

18.03.2021

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

18.03.2021

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

18.03.2021

Uprawnienia cieplne URE grupa II

18.03.2021

Uprawnienia gazowe URE grupa III

18.03.2021

Operator wozidła technologicznego

19.03.2021

Kurs operatora wózków widłowych z wymianą butli

25.03.2021

Kurs obsługi podestów ruchomych – zwyżek

25.03.2021

Zobacz więcej szkoleń

Skontaktuj się z nami


Zaufali nam