Facebook Instagram

Harmonogram

Wybierz szkolenie

 • Obsługa urządzeń dozorowych
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór
 • Operator maszyn do robót ziemnych
 • Operator maszyn do robót drogowych
 • Operator pozostałych maszyn technicznych
 • Uprawnienie i weryfikacja spawaczy
 • Personel badań nieniszczących ndt
 • Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych
 • Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego
 • F-gazy - certyfikacja personelu
 • Szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Konserwacja urządzeń dozorowych

Kurs operatora wózków widłowych z wymianą butli

24.11.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych – zwyżek

24.11.2020

Kurs operatora koparkoładowarek

30.11.2020

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

30.11.2020

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

30.11.2020

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

30.11.2020

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

30.11.2020

Kurs operatora walca drogowego

30.11.2020

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

23.11.2020

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

30.11.2020

Kurs sygnalisty-hakowego

30.11.2020

Kurs spawania elektrycznego (111)

30.11.2020

Kurs spawania metodą MIG (131)

30.11.2020

Kurs spawania metodą MAG (135)

30.11.2020

Kurs spawania metodą TIG (141)

30.11.2020

Kurs spawania gazowego (311)

30.11.2020

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

30.11.2020

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

30.11.2020

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

30.11.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami

30.11.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

30.11.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

30.11.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych – zwyżek

01.12.2020

Kurs obsługi wózków widłowych z wymianą butli

01.12.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

03.12.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

03.12.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

03.12.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

03.12.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

03.12.2020

Operator wozidła technologicznego

04.12.2020

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

10.12.2020

Uprawnienia cieplne URE grupa II

11.12.2020

Uprawnienia gazowe URE grupa III

11.12.2020

Kurs sygnalisty-hakowego

14.12.2020

Kurs spawania gazowego (311)

14.12.2020

Kurs spawania elektrycznego (111)

14.12.2020

Kurs spawania metodą MAG (135)

14.12.2020

Kurs spawania metodą MIG (131)

14.12.2020

Kurs spawania metodą TIG (141)

14.12.2020

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

14.12.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

14.12.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

14.12.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

14.12.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

17.12.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

17.12.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

17.12.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

17.12.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

17.12.2020

Kurs obsługi HDS – żurawi przenośnych

17.12.2020

Operator wozidła technologicznego

18.12.2020

Kurs obsługi wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli

05.01.2021

Kurs obsługi podestów ruchomych – zwyżek

05.01.2021

Kurs operatora koparkoładowarek

11.01.2021

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

11.01.2021

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

11.01.2021

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

11.01.2021

Kurs operatora walca drogowego

11.01.2021

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

12.01.2021

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

12.01.2021

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

12.01.2021

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

14.01.2021

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

14.01.2021

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

14.01.2021

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

14.01.2021

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

14.01.2021

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

14.01.2021

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

14.01.2021

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

14.01.2021

Operator wozidła technologicznego

15.01.2021

Uprawnienia cieplne URE grupa II

15.01.2021

Uprawnienia gazowe URE grupa III

15.01.2021

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

18.01.2021

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

28.01.2021

Kurs obsługi żurawi samojezdnych

28.01.2021

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

28.01.2021

Kurs obsługi żurawi wieżowych

28.01.2021

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

28.01.2021

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

19.11.2020

Operator wozidła technologicznego

29.01.2021

Zobacz więcej szkoleń

Skontaktuj się z nami


Zaufali nam