Facebook Instagram

Harmonogram

Wybierz szkolenie

 • Obsługa urządzeń dozorowych
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór
 • Operator maszyn do robót ziemnych
 • Operator maszyn do robót drogowych
 • Operator pozostałych maszyn technicznych
 • Uprawnienie i weryfikacja spawaczy
 • Personel badań nieniszczących ndt
 • Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych
 • Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego
 • F-gazy - certyfikacja personelu
 • Szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Konserwacja urządzeń dozorowych

Kurs spawania elektrycznego (111)

30.09.2019

Kurs spawania metodą MAG (135)

30.09.2019

Kurs spawania metodą MIG (131)

30.09.2019

Kurs spawania metodą TIG (141)

30.09.2019

Kurs spawania gazowego (311)

30.09.2019

Kurs sygnalisty-hakowego

30.09.2019

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

30.09.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

30.09.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

30.09.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

30.09.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

03.10.2019

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

03.10.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

03.10.2019

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

03.10.2019

Kurs obsługi żurawi samojezdnych

03.10.2019

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

03.10.2019

Kurs obsługi żurawi wieżowych

08.08.2019

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

03.10.2019

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

03.10.2019

Operator wozidła technologicznego

04.10.2019

Kurs operatora koparkoładowarek

07.10.2019

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

07.10.2019

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

07.10.2019

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

07.10.2019

Kurs operatora walca drogowego

07.10.2019

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

09.10.2019

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

11.10.2019

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

11.10.2019

Kurs spawania elektrycznego (111)

14.10.2019

Kurs spawania metodą MIG (131)

14.10.2019

Kurs spawania metodą MAG (135)

14.10.2019

Kurs spawania metodą TIG (141)

14.10.2019

Kurs spawania gazowego (311)

14.10.2019

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

14.10.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami

14.10.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

14.10.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

14.10.2019

Kurs sygnalisty-hakowego

14.10.2019

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

17.10.2019

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

17.10.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

17.10.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

17.10.2019

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

17.10.2019

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

17.10.2019

Uprawnienia cieplne URE grupa II

18.10.2019

Uprawnienia gazowe URE grupa III

18.10.2019

Operator wozidła technologicznego

18.10.2019

Kurs operatora koparkoładowarek

21.10.2019

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

21.10.2019

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

21.10.2019

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

21.10.2019

Kurs operatora walca drogowego

21.10.2019

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

21.10.2019

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

21.10.2019

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

28.10.2019

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

07.11.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

07.11.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

07.11.2019

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

07.11.2019

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

07.11.2019

Operator wozidła technologicznego

08.11.2019

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

14.11.2019

Uprawnienia cieplne URE grupa II

15.11.2019

Uprawnienia gazowe URE grupa III

15.11.2019

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

21.11.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

21.11.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

21.11.2019

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

21.11.2019

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

21.11.2019

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

21.11.2019

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

21.11.2019

Operator wozidła technologicznego

22.11.2019

Zobacz więcej szkoleń

Skontaktuj się z nami


Zaufali nam