Facebook Instagram

Harmonogram

Wybierz szkolenie

 • Obsługa urządzeń dozorowych
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór
 • Operator maszyn do robót ziemnych
 • Operator maszyn do robót drogowych
 • Operator pozostałych maszyn technicznych
 • Uprawnienie i weryfikacja spawaczy
 • Personel badań nieniszczących ndt
 • Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych
 • Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego
 • F-gazy - certyfikacja personelu
 • Szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Konserwacja urządzeń dozorowych

kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

05.10.2023

kurs obsługi wózków jezdniowych

05.10.2023

kurs obsługi wciągników i wciągarek

05.10.2023

kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

05.10.2023

kurs obsługi żurawi wieżowych

05.10.2023

kurs obsługi dźwigów budowlanych

05.10.2023

kurs obsługi żurawi samojezdnych

05.10.2023

kurs obsługi wózków jezdniowych

05.10.2023

kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

05.10.2023

kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

05.10.2023

kurs obsługi dźwigów towarowo-osobowych

05.10.2023

kurs obsługi suwnic specjalnego przeznaczenia

05.10.2023

kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

05.10.2023

kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

05.10.2023

kurs obsługi wózków ze zmiennym wysięgnikiem

05.10.2023

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

06.10.2023

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami

06.10.2023

szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

06.10.2023

Kurs sygnalisty-hakowego

06.10.2023

Kurs spawania metodą MAG (135)

16.10.2023

Kurs spawania metodą TIG (141)

16.10.2023

Kurs spawania metodą MIG (131)

16.10.2023

Kurs spawania gazowego (311)

16.10.2023

Kurs spawania elektrycznego (111)

16.10.2023

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

16.10.2023

Kurs operatora koparkoładowarek

16.10.2023

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

16.10.2023

kurs operatora kafarów

16.10.2023

kurs operatora palownic

16.10.2023

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

16.10.2023

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

16.10.2023

kurs operatora spycharek gąsienicowych

16.10.2023

kurs operatora rozkładarek mas mineralno-asfaltowych

16.10.2023

kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych (hdd)

16.10.2023

kurs operatora zespołów maszyn do produkcji mas mineralno-asfaltowych

16.10.2023

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

16.10.2023

Kurs operatora walca drogowego

16.10.2023

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

16.10.2023

kurs operatora urządzeń wibracyjnych do pogrążania i wyrywania

16.10.2023

kurs montażyszty rusztowań budowlanych

16.10.2023

Kurs spawania metodą MIG (131)

23.10.2023

Kurs spawania metodą TIG (141)

23.10.2023

Kurs spawania gazowego (311)

23.10.2023

Kurs spawania metodą MAG (135)

23.10.2023

Kurs spawania elektrycznego (111)

23.10.2023

uprawnienia energetyczne URE GRUPA I

24.10.2023

uprawnienia cieplne URE GRUPA II

24.10.2023

uprawnienia gazowe URE GRUPA III

24.10.2023

Zobacz więcej szkoleń

Skontaktuj się z nami


Zaufali nam