Facebook Instagram

Harmonogram

Wybierz szkolenie

 • Obsługa urządzeń dozorowych
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór
 • Operator maszyn do robót ziemnych
 • Operator maszyn do robót drogowych
 • Operator pozostałych maszyn technicznych
 • Uprawnienie i weryfikacja spawaczy
 • Personel badań nieniszczących ndt
 • Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych
 • Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego
 • F-gazy - certyfikacja personelu
 • Szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Konserwacja urządzeń dozorowych

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

18.06.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

18.06.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

18.06.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

18.06.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

18.06.2020

Uprawnienia cieplne URE grupa II

19.06.2020

Uprawnienia gazowe URE grupa III

19.06.2020

Operator wozidła technologicznego

19.06.2020

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

25.06.2020

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

29.06.2020

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

29.06.2020

Kurs sygnalisty-hakowego

29.06.2020

Kurs spawania elektrycznego (111)

29.06.2020

Kurs spawania metodą MAG (135)

29.06.2020

Kurs spawania metodą MIG (131)

29.06.2020

Kurs spawania metodą TIG (141)

29.06.2020

Kurs spawania gazowego (311)

29.06.2020

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

29.06.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

29.06.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

29.06.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

29.06.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

02.07.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

02.07.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

02.07.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

02.07.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

02.07.2020

Operator wozidła technologicznego

03.07.2020

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

06.07.2020

Kurs operatora koparkoładowarek

06.07.2020

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

06.07.2020

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

06.07.2020

Kurs operatora walca drogowego

06.07.2020

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

06.07.2020

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

09.07.2020

Uprawnienia cieplne URE grupa II

10.07.2020

Uprawnienia gazowe URE grupa III

10.07.2020

Kurs sygnalisty-hakowego

13.07.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami

13.07.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

13.07.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

13.07.2020

Kurs spawania elektrycznego (111)

13.07.2020

Kurs spawania metodą MIG (131)

13.07.2020

Kurs spawania metodą MAG (135)

13.07.2020

Kurs spawania metodą TIG (141)

13.07.2020

Kurs spawania gazowego (311)

13.07.2020

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

13.07.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

16.07.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

16.07.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

16.07.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

16.07.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

16.07.2020

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

16.07.2020

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

16.07.2020

Operator wozidła technologicznego

17.07.2020

Kurs operatora koparkoładowarek

27.07.2020

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

27.07.2020

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

27.07.2020

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

27.07.2020

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

27.07.2020

Kurs operatora walca drogowego

27.07.2020

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

27.07.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

30.07.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

30.07.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

30.07.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

30.07.2020

Kurs obsługi żurawi samojezdnych

30.07.2020

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

30.07.2020

Kurs obsługi żurawi wieżowych

30.07.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

30.07.2020

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

30.07.2020

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

30.07.2020

Operator wozidła technologicznego

31.07.2020

Zobacz więcej szkoleń

Skontaktuj się z nami


Zaufali nam