Facebook Instagram

Harmonogram

Wybierz szkolenie

 • Obsługa urządzeń dozorowych
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór
 • Operator maszyn do robót ziemnych
 • Operator maszyn do robót drogowych
 • Operator pozostałych maszyn technicznych
 • Uprawnienie i weryfikacja spawaczy
 • Personel badań nieniszczących ndt
 • Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych
 • Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego
 • F-gazy - certyfikacja personelu
 • Szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Konserwacja urządzeń dozorowych

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

12.11.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

12.11.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

12.11.2019

Kurs sygnalisty-hakowego

12.11.2019

Kurs operatora koparkoładowarek

18.11.2019

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

18.11.2019

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

18.11.2019

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

18.11.2019

Kurs operatora walca drogowego

18.11.2019

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

18.11.2019

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

18.11.2019

Kurs spawania elektrycznego (111)

18.11.2019

Kurs spawania metodą MAG (135)

18.11.2019

Kurs spawania metodą MIG (131)

18.11.2019

Kurs spawania metodą TIG (141)

18.11.2019

Kurs spawania gazowego (311)

30.09.2019

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

18.11.2019

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

21.11.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

21.11.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

21.11.2019

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

21.11.2019

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

21.11.2019

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

21.11.2019

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

21.11.2019

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

21.11.2019

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

21.11.2019

Operator wozidła technologicznego

22.11.2019

Kurs spawania elektrycznego (111)

25.11.2019

Kurs spawania metodą MIG (131)

25.11.2019

Kurs spawania metodą MAG (135)

25.11.2019

Kurs spawania metodą TIG (141)

25.11.2019

Kurs spawania gazowego (311)

25.11.2019

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

25.11.2019

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

25.11.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami

25.11.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

25.11.2019

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

25.11.2019

Kurs sygnalisty-hakowego

18.11.2019

Kurs operatora koparkoładowarek

02.12.2019

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

02.12.2019

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

02.12.2019

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

02.12.2019

Kurs operatora walca drogowego

07.10.2019

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

05.12.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

05.12.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

05.12.2019

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

05.12.2019

Kurs obsługi żurawi samojezdnych

05.12.2019

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

05.12.2019

Kurs obsługi żurawi wieżowych

05.12.2019

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

05.12.2019

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

03.10.2019

Operator wozidła technologicznego

06.12.2019

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

09.12.2019

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

12.12.2019

Uprawnienia cieplne URE grupa II

13.12.2019

Uprawnienia gazowe URE grupa III

13.12.2019

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

19.12.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

19.12.2019

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

19.12.2019

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

19.12.2019

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

19.12.2019

Operator wozidła technologicznego

20.12.2019

Operator wozidła technologicznego

03.01.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

02.01.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

02.01.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

02.01.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

02.01.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

02.01.2020

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

16.01.2020

Uprawnienia cieplne URE grupa II

17.01.2020

Uprawnienia gazowe URE grupa III

17.01.2020

Zobacz więcej szkoleń

Skontaktuj się z nami


Zaufali nam