Obsługa urządzeń dozorowych

infromacje o kursach

Obsługa urządzeń dozorowych


Oferta skierowana do osób pragnących uzyskać uprawnienia do obsługi urządzeń dozorowych.
Podczas szkolenia kursanci poznają teoretyczne i praktyczne tajniki obsługi urządzeń oraz pełni przygotowują się do egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego (UDT)

Wszystkie kursy prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów, którzy w jasny i zrozumiały dla każdego sposób przekazują aktualną wiedzę.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019r. poz.1008)