Wiertnice do kotwi

infromacje o kursach

Wiertnice do kotwi 


Podczas naszego szkolenia kursanci nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im zdobycie uprawnień operatora wiertnic do kotwi. Całość szkolenia odbywa się pod czujnym okiem naszej wykwalifikowanej kadry instruktorów.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Uprawnienia bez klasy umożliwiają pracę wiertnicami do kotwi różnego rodzaju i typów.

 

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
–dla wszystkich osób, które chcą uzyskać uprawnienia operatora wiertnic do kotwi.

Jakie są warunki uczestnictwa?
–ukończony minimum 18 rok życia.

Na jakie etapy dzieli się nasz kurs?
Część teoretyczna
– na prowadzonych przez nas zajęciach, kursanci poznają rodzaje i budowę wiertnic do kotwi oraz pozyskują teoretyczną wiedzę, jak bezpiecznie i odpowiednio z nich korzystać.
Część praktyczna – pod opieką instruktora z odpowiednimi kwalifikacjami, kursanci przebywają na poligonie, gdzie nabywają praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące prawidłowej eksploatacji wiertnic do kotwi.

Jeśli chcesz pracować jako operator wiertnic do kotwi, zapisz się na nasz kurs i zdobądź wymagane uprawnienia!

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U. Nr 118, poz. 1263 wraz z późniejszymi zmianami).

+48 516 499 982

skontaktuj się z nami