Grupa II

infromacje o kursach

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia


Korzystając z naszego szkolenia, uzyskasz świadectwo kwalifikacji do eksploatacji całej grupy urządzeń, instalacji i sieci stosowanych w branży energetycznej. Jest to jedyny dokument zezwalający na wykonywanie prac związanych z eksploatacją i dozorem urządzeń energetycznych.

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia (pkt. 1-12)

Uprawnienia dozoru (D II) – stanowisko dozoru dotyczy osób kierujących czynnościami pracowników wykonujących pracę oraz sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Uprawnienia eksploatacji (E II) – stanowisko eksploatacji dotyczy osób wykonujących prace.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
-dla wszystkich osób, które chcą rozpocząć samodzielną pracę przy urządzeniach w zakresie eksploatacji i/lub dozoru instalacji oraz sieci elektroenergetycznych

Jakie są warunki uczestnictwa?
-ukończony minimum 18 rok życia

Na jakie etapy dzieli się nasz kurs?
Część teoretyczna
– na prowadzonych przez nasz warsztatach, kursanci poznają rodzaje i budowę urządzeń, instalacji i sieci energetycznych grupy II oraz dowiadują się jak bezpiecznie i odpowiednio z nich korzystać. J
Część praktyczna – pod opieką osoby z odpowiednimi kwalifikacjami kursant uczy się wymaganych dozoru i eksploatacji sieci i urządzeń energetycznych w praktycznych sytuacjach. 

Kategorie uprawnień
– urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne/energetyczne grupy II – ważność – 5 lat

 

Podstawa prawna:
-Ustawa o dozorze technicznym (z dnia 21 grudnia 2000 r., Dz. U. Nr 122, poz. 1321). oraz „Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym” z dnia 9 listopada 2018 r.
-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
-Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 0 2012 poz. 1468).

+48 516 499 982

skontaktuj się z nami