Facebook Instagram
Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

97. Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?
259. W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:
128. Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?
132. Jaka jest dopuszczalną liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?
178. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:
170. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
261. Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?
145. W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy:
50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:
207. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać:
111. Na zdjęciu przedstawiono suwnicę:
59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:
28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:
56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:
152. Pęknięta splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że:
Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zaufali nam