Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: Podesty ruchome przejezdne

Test egzaminacyjny: podesty ruchome przejezdne

142. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny pomiar bezpiecznej odległości podestu od krawędzi wykopu
155. Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza że:
141. Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu
22. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:
50. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:
25. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:
189. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
230. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
94. Przedstawiony symbol określa
164. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.
152. Zapewnienie odpowiedniego poziomu elektrolitu w akumulatorach podestów przejezdnych elektrycznych należy do obowiązku
238. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz, która z pozycji uniesienia platformy jest niemożliwa
104. Na wartość prędkości jazdy podestu ruchomego wolnobieżnego ma wpływ
48. Decyzja wydana przez UDT:
178. Próbę zamów hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się
Test egzaminacyjny: podesty ruchome przejezdne
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów podestów ruchomych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam