Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: Podesty ruchome przejezdne

Test egzaminacyjny: podesty ruchome przejezdne

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:
87. Załączenie mechanizmu podnoszenia podestu nożycowego realizowane jest poprzez wychylenie dźwigni sterującej po wcześniejszym wciśnięciu przycisku oznaczonego litera
101. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP
173. Podczas uwalniania uwiezionej osoby z platformy roboczej należy
209. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
62. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:
147. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaz prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych
222. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
55. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:
150. W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu
23. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:
197. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 100 kg uniesionej na wysokość 18 m
195. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 230 kg uniesionej na wysokość 17 m
113. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest:
149. Wchodzenie lub schodzenie na/z platformy roboczej możliwe jest
Test egzaminacyjny: podesty ruchome przejezdne
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów podestów ruchomych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam