Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: Podesty ruchome przejezdne

Test egzaminacyjny: podesty ruchome przejezdne

180. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
83. Podest oznaczony przedstawionym rysunkiem jest
55. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:
217. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
233. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalny wysięg podestu z obciążeniem 200 kg
205. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215kg uniesionej na wysokość 22 m
93. Wciśniecie przycisków oznaczonych litera C znajdujących się na dźwigni sterującej powoduje
202. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m
172. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi
12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
94. Przedstawiony symbol określa
118. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu
239. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
224. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 23 m i wysięgu 6 m
91. Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku A powoduje
Test egzaminacyjny: podesty ruchome przejezdne
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów podestów ruchomych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam