Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: Podesty ruchome przejezdne

Test egzaminacyjny: podesty ruchome przejezdne

169. Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator
135. Narzędzia i elementy znajdujące się na platformie roboczej
133. Czujnik złożenia wysięgnika podestu montowanego na pojeździe w pozycje transportowa zabezpiecza przed
30. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
176. Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien
10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
118. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu
60. Formami dozoru technicznego są:
170. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany
55. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:
155. Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza że:
120. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest
1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
200. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
Test egzaminacyjny: podesty ruchome przejezdne
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów podestów ruchomych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam