Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: Podesty ruchome przejezdne

Test egzaminacyjny: podesty ruchome przejezdne

155. Świecąca się lub migająca lampka serwisowa oznacza że:
20. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:
181. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
80. Przedstawiony rysunek określa
228. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 200 kg
176. Przed rozstawieniem podestu w nowym miejscu pracy operator powinien
178. Próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem pośrednim wykonuje się
139. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od
12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
33. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:
7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:
137. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnej wysokości?
158. W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy:
95. Mechaniczny element bezpieczeństwa zabezpieczający podest nożycowy przed skutkami uszkodzenia kół jezdnych podczas jazdy z uniesiona platforma to oznaczony na rysunku element
26. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:
Test egzaminacyjny: podesty ruchome przejezdne
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów podestów ruchomych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam