Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: Podesty ruchome przejezdne

Test egzaminacyjny: podesty ruchome przejezdne

123. W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?
229. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
199. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:
118. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu
124. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala
230. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
134. Kontakty poprawnego rozłożenia podpór w kierunku dół w podeście przejezdnym
187. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
35. Informacje dotyczące zasad bezpiecznejobsługi urządzenia są zawarte w:
127. Dopuszczalna prędkość wiatru podczas pracy podestem wynosi
141. Rozstawienie podestu przy krawędzi wykopu
198. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaz poprawne parametry pracy podestu
185. W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m
Test egzaminacyjny: podesty ruchome przejezdne
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów podestów ruchomych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam