Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: suwnice

Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:
237. Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?
62. Formami dozoru technicznego są:
60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:
19. Nieszczęśliwy wypadek to:
156. Trawersa służy do:
257. Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić:
245. Do przeciągnięcia ładunku lezącego poza polem pracy suwnicy można użyć:
30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:
16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:
229. Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:
227. W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:
157. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:
230. Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest:
111. Na zdjęciu przedstawiono suwnicę:
Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów suwnic

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam