Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: suwnice

Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:
182. Zawiesia możemy podzielić:
113. Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?
235. Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?
245. Do przeciągnięcia ładunku lezącego poza polem pracy suwnicy można użyć:
213. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:
28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:
193. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:
8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:
229. Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:
61. Obsługującemu nie wolno:
140. Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:
97. Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?
66. Przenoszenie ładunków nad osobami jest:
246. Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:
Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów suwnic

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam