Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: suwnice

Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

169. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
186. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść:
73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:
70. Instrukcja stanowiskowa:
97. Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?
54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającejna eksploatację:
198. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:
214. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:
162. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
81. Łapy oporowe to:
218. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:
31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
261. Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?
183. DOR zawiesia pasowego można określić:
Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów suwnic

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam