Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: suwnice

Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

41. Obowiązki obsługującego określone są:
79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
99. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?
172. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:
80. Łącznik suwnicy:
201. Poniższy rysunek przedstawia:
78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:
126. Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?
87. Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?
242. Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:
260. Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku:
196. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa:
139. Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?
19. Nieszczęśliwy wypadek to:
118. Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:
Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów suwnic

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam