Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: suwnice

Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

215. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:
130. O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżejpołożonych elementów suwnicy wynosi:
256. Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie:
67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
132. Jaka jest dopuszczalną liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?
13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
162. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
111. Na zdjęciu przedstawiono suwnicę:
134. Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, że:
22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:
10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
122. W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to:
36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:
1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
133. Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być:
Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów suwnic

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam