Facebook Instagram

Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

220. Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza:
229. Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:
13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
152. Pęknięta splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że:
255. Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:
234. Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?
48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:
46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:
116. Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest:
181. Zawiesie to:
277. SUWNICA Z CHWYTNIKIEM PNEUMATYCZNYM MOŻE SŁUŻYĆ DO PODNOSZENIA:
54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającejna eksploatację:
65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:
43. Jednostką dozoru technicznego jest:
131. Zderzaki suwnicy montowane są:
Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam