Facebook Instagram

Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

135. Do podstawowych parametrów wciągnika należy:
167. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
249. Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnicą operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas:
115. Nastawniki to elementy suwnicy służące do:
136. Sprawdzenie blokady zerowej:
64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcejUTB:
280. SUWNICA CHWYTAKOWA TO POTOCZNIE SUWNICA
247. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:
193. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:
105. Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:
164. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
127. Dźwigar suwnicy to:
231. Po zakończonej pracy, zblocze hakowe:
244. Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?
19. Nieszczęśliwy wypadek to:
Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam