Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: Wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia

Test egzaminacyjny: wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
208. Kąty "a" i "b" w odniesieniu do zawiesi:
32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:
180. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
123. W przypadku awarii wciągnika lub wciągarki z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:
155. Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki:
79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
140. Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?
121. O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastowowania wynosi:
6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:
57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:
22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:
15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:
174. Na rysunku pokazana jest:
35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:
Test egzaminacyjny: wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów wciągników i wciągarek

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam