Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: Wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia

Test egzaminacyjny: wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia

139. Sygnał „STOP", na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:
35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:
132. Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu wciągnika lub wciągarki?
180. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
184. Poniższy rysunek przedstawia:
21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:
212. Poniższy rysunek przedstawia:
222. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:
36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznejobsługi urządzenia są zawarte w:
175. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat a) dla zawiesia dwucięgnowego:
151. Nad pomieszczeniami w których mogą przebywać ludzie:
41. Obowiązki obsługującego określone są:
127. W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:
112. Kierunki jazdy wciągnika lub wciągarki sterowanych radiowo powinny być oznaczone:
Test egzaminacyjny: wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów wciągników i wciągarek

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam