Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: Wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia

Test egzaminacyjny: wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnejprzez operatorów urządzeń technicznych wynika z:
145. Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:
216. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:
171. Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:
183. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:
86. We wciągnikach linowych zderzaki mogą występować:
97. Zabezpieczenia haka przed odkręceniem może być realizowane za pomocą:
15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:
123. W przypadku awarii wciągnika lub wciągarki z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:
209. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:
19. Nieszczęśliwy wypadek to:
212. Poniższy rysunek przedstawia:
138. Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:
132. Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu wciągnika lub wciągarki?
222. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
Test egzaminacyjny: wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów wciągników i wciągarek

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam