Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: Wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia

Test egzaminacyjny: wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:
159. Sprawdzenie przez operatora działania łączników krańcowych wciągników i wciągarek jest:
173. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
217. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie "b" wynoszącym 55° nie może przekraczać:
109. Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra":
43. Jednostką dozoru technicznego jest:
197. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść:
119. Istotnym kryterium zużycia haka jest:
53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:
55. Instrukcja eksploatacji to:
133. Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?
64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:
12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:
116. W jakich wciągnikach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?
Test egzaminacyjny: wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów wciągników i wciągarek

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam