Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: wózki jezdniowe z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

19. Nieszczęśliwy wypadek to:
161. Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w
117. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:
40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
141. Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać
268. Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku o masie 3,5 t wynosi
124. Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy:
168. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadać wózkiem podnośnikowym i hamując:
18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:
216. Zabezpieczenia elektryczne charakterystyczne dla wózka z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem to:
128. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi:
197. W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator
111. Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?
204. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
160. Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje
Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów wózków jezdniowych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam