Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: wózki jezdniowe z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

248. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A
14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:
187. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?
268. Maksymalna wysokość podnoszenia ładunku o masie 3,5 t wynosi
219. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
172. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy:
10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:
217. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:
220. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:
1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:
3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:
Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów wózków jezdniowych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam