Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: wózki jezdniowe z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

82. Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest:
183. W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału
106. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w:
121. Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny:
264. Na podstawie diagramu określ na jaka maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 1,5 t
218. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
62. Formami dozoru technicznego są:
15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:
182. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30˚C
8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:
151. Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do
116. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:
41. Obowiązki obsługującego określone są:
159. Sprawne dźwignie sterujące
Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów wózków jezdniowych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam