Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: wózki jezdniowe z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

114. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:
39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:
216. Zabezpieczenia elektryczne charakterystyczne dla wózka z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem to:
73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:
145. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest:
55. Instrukcja eksploatacji to:
140. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje:
32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:
266. Zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator może
157. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien:
99. Graniczne zużycie opon superelastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to:
104. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje:
233. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B
3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
94. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:
Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów wózków jezdniowych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam