Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: wózki jezdniowe z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

110. Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?
101. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o:
272. Na podstawie diagramu parametry wózka to:
191. Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy:
203. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi
9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:
262. Na podstawie diagramu określ na jaka maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 3,0 t
94. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to:
130. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany:
139. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać
155. Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza:
148. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek:
34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:
6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:
237. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m
Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów wózków jezdniowych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam