Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: żurawie przewoźne i przenośne

Test egzaminacyjny: żurawie przewoźne i przenośne

309. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:
250. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 6,35 m
164. Teleskopowanie układu wysięgnikowego wraz z podwieszonym ładunkiem jest:
31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
217. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t:
209. Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować:
317. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:
232. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaką maksymalną odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg:
196. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim wykonujemy:
87. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza:
139. Podpora żurawia to:
172. W oparciu o przedstawiony diagram określ po przekroczeniu jakiego wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia o oznaczeniu 600 T z podwieszonym ładunkiem o masie 700 kg:
158. Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
92. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:
96. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju kieruje go:
Test egzaminacyjny: żurawie przewoźne i przenośne
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów żurawi przewoźnych i przenośnych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam