Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: żurawie przewoźne i przenośne

Test egzaminacyjny: żurawie przewoźne i przenośne

182. Z uwagi na brak wystarczającego miejsca na rozłożenie podpór obsługujący żurawia może:
193. Dopuszczalną odległość pracy żurawia od napowietrznej linii elektroenergetycznej mierzy się:
12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
151: W jaki sposób realizowana jest kontrola obciążenia w żurawiach przenośnych:
317. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:
90. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu:
186. Rozstawienie żurawia przy krawędzi niezabezpieczonego wykopu:
32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:
180. Układanie podkładów pod podpory żurawia:
234. W oparciu o przedstawiony diagram wskaz poprawne parametry pracy żurawia
286. Zawiesia możemy podzielić:
224. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
97. Gdzie znajdują się zawory zwrotne sterowane (zamki)?
70. Instrukcja stanowiskowa:
Test egzaminacyjny: żurawie przewoźne i przenośne
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów żurawi przewoźnych i przenośnych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam