Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: żurawie przewoźne i przenośne

Test egzaminacyjny: żurawie przewoźne i przenośne

274. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
249. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalną masę ładunku, jaką można podać na odległość 12,35 m
311. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać:
325. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:
188. Obowiązujące minimalne odległości od linii elektroenergetycznych wynikają z:
284. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:
135. Stan techniczny haka określa się na podstawie:
6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:
163. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wykonujemy:
241. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawi
204. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przeładunkowych do drewna podczas próby szczelności wynosi:
119. Wychylenie dźwigni w kierunku B (zgodnie z rysunkiem) powoduje:
280. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
312. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać:
Test egzaminacyjny: żurawie przewoźne i przenośne
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów żurawi przewoźnych i przenośnych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam