Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: żurawie przewoźne i przenośne

Test egzaminacyjny: żurawie przewoźne i przenośne

164. Teleskopowanie układu wysięgnikowego wraz z podwieszonym ładunkiem jest:
148. W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia:
257. Poniższy rysunek przedstawia cechę:
15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:
143 Zmniejszenie średnicy zewnętrznej liny nośnej może być spowodowane:
84. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest:
153. Prędkość wiatru, po przekroczeniu którejpraca żurawiem przenośnym jest zabroniona:
113. Przedstawiony rysunek pokazuje:
64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcejUTB:
76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:
175. Praca żurawia bez podpór:
294. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:
267. Na rysunku pokazana jest:
174. Czy obsługujący może sprawdzić ogranicznik udźwigu w żurawiu przenośnym?
158. Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
Test egzaminacyjny: żurawie przewoźne i przenośne
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów żurawi przewoźnych i przenośnych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam