Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: żurawie przewoźne i przenośne

Test egzaminacyjny: żurawie przewoźne i przenośne

155. Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy obsługujący powinien:
242. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:
259. Poniższy rysunek przedstawia cechę:
74. Masa netto 1000 I wody wynosi ok:
234. W oparciu o przedstawiony diagram wskaz poprawne parametry pracy żurawia
269. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
164. Teleskopowanie układu wysięgnikowego wraz z podwieszonym ładunkiem jest:
54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnejdecyzji zezwalającejna eksploatację:
229. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:
70. Instrukcja stanowiskowa:
89. Tzw. zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane):
5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
Test egzaminacyjny: żurawie przewoźne i przenośne
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów żurawi przewoźnych i przenośnych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam