Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: żurawie przewoźne i przenośne

Test egzaminacyjny: żurawie przewoźne i przenośne

98. Łącznik bezpieczeństwa STOP jest:
297. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:
230. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:
126. Blokada transportowa podpór żurawi służy do:
89. Tzw. zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane):
172. W oparciu o przedstawiony diagram określ po przekroczeniu jakiego wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia o oznaczeniu 600 T z podwieszonym ładunkiem o masie 700 kg:
16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:
105. Wysięg żurawia jest to odległość pozioma pomiędzy punktem mocowania urządzenia chwytającego na wysięgniku a:
205. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia obsługujący sprawdza:
101. Moment wywracający żurawia wzrasta:
29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
275. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:
278. Poniższy rysunek przedstawia:
92. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest:
19. Nieszczęśliwy wypadek to:
Test egzaminacyjny: żurawie przewoźne i przenośne
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów żurawi przewoźnych i przenośnych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam