Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: żurawie stacjonarne

Test egzaminacyjny: żurawie stacjonarne

90. Wciągniki łańcuchowe żurawi stacjonarnych wyposażone są najczęściej w łańcuch:
192. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:
216. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym "b" 60° wynosi:
146. Obsługa żurawia z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia jest:
184. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:
109. W jakich wciągnikach żurawi stacjonarnych nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?
209. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego "a":
92. Haki dzielimy na:
104. Kierunki ruchów żurawia stacjonarnego sterowanego radiowo powinny być oznaczone:
87. Splotka liny oznaczona jest numerem:
218. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:
58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
84. Odboje to:
80. Częściami składowymi żurawia stacjonarnego są:
162. Przy dwubiegowym napędzie mechanizmu podnoszenia próbę łącznika krańcowego góra przeprowadzamy:
Test egzaminacyjny: żurawie stacjonarne
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów żurawi stacjonarnych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam