Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: żurawie stacjonarne

Test egzaminacyjny: żurawie stacjonarne

129. Jak należy zapobiegać wahaniom ładunków?
160. Wyłącznik kluczykowy w kasecie sterującej służy do:
153. Żurawiem nie można podnosić ładunków:
205. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:
168. Poniższy rysunek przedstawia cechę:
142. Kojarzenie ruchów roboczych żurawia to:
198. Zawiesia łańcuchowe:
84. Odboje to:
12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
169. Trawersa służy do:
5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:
49. Decyzja wydana przez UDT:
139. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:
14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:
192. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:
Test egzaminacyjny: żurawie stacjonarne
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów żurawi stacjonarnych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam