Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: żurawie stacjonarne

Test egzaminacyjny: żurawie stacjonarne

197. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:
150. W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:
131. Podnoszenie ładunków tkwiących w ziemi lub przymarzniętych jest:
165. W przypadku awarii hamulca mechanizmu podnoszenia mając podniesiony ładunek należy:
207. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:
62. Formami dozoru technicznego są:
66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest:
94. Zabezpieczeniem mechanicznym w budowie żurawia stacjonarnego nie jest:
3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:
4. Dozorem technicznym nazywamy:
34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:
90. Wciągniki łańcuchowe żurawi stacjonarnych wyposażone są najczęściej w łańcuch:
21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:
8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:
174. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:
Test egzaminacyjny: żurawie stacjonarne
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów żurawi stacjonarnych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam