Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: żurawie stacjonarne

Test egzaminacyjny: żurawie stacjonarne

85. Lina zbudowana jest z:
16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:
10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:
82. We wciągnikach linowych żurawi stacjonarnych zderzaki mogą występować:
170. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:
72. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje:
186. Poniższy rysunek przedstawia:
79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
107. Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?
38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
87. Splotka liny oznaczona jest numerem:
46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:
78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:
81. Zderzaki to:
80. Częściami składowymi żurawia stacjonarnego są:
Test egzaminacyjny: żurawie stacjonarne
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów żurawi stacjonarnych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam