Facebook Instagram

test

czas na rozwiązanie testu

00:00:00
00:00:00

Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

174. Poniższy rysunek przedstawia:
62. Formami dozoru technicznego są:
138. Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnicę podczas pracy?
21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:
30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:
148. Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli:
140. Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:
86. Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są:
65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:
98. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?
249. Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnicą operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas:
75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:
46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:
172. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:
61. Obsługującemu nie wolno:
Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

czas na rozwiązanie testu

00:00:00
00:00:00

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam