Facebook Instagram

test

czas na rozwiązanie testu

00:00:00
00:00:00

Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

92. Do czego służy blokada zerowa?
253. Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?
224. Obsługującemu zabrania się:
151. Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:
233. Co oznacza napis na suwnicy 25 t + 5 t?
166. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
95. „Łącznik suwnicy" powinien znajdować się:
40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
127. Dźwigar suwnicy to:
12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
89. Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?
82. Zgarniacze to:
231. Po zakończonej pracy, zblocze hakowe:
56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:
93. W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce:
Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

czas na rozwiązanie testu

00:00:00
00:00:00

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam