Facebook InstagramTest egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:
74. Masa netto 1000 I wody wynosi ok:
8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:
178. Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy:
13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:
194. Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka?
241. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:
139. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać
130. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany:
240. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:
217. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaz, na który regał lub regały można postawić ładunek:
237. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B:
206. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi:
106. Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w:
Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zaufali nam