Facebook Instagram

Harmonogram

Wybierz szkolenie

 • Obsługa urządzeń dozorowych
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór
 • Operator maszyn do robót ziemnych
 • Operator maszyn do robót drogowych
 • Operator pozostałych maszyn technicznych
 • Uprawnienie i weryfikacja spawaczy
 • Personel badań nieniszczących ndt
 • Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych
 • Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego
 • F-gazy - certyfikacja personelu
 • Szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Konserwacja urządzeń dozorowych

Kurs sygnalisty-hakowego

21.09.2020

Kurs spawania gazowego (311)

21.09.2020

Kurs spawania elektrycznego (111)

21.09.2020

Kurs spawania metodą MAG (135)

21.09.2020

Kurs spawania metodą MIG (131)

21.09.2020

Kurs spawania metodą TIG (141)

21.09.2020

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

21.09.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

21.09.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

21.09.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

21.09.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

24.09.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

24.09.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

24.09.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

24.09.2020

Kurs obsługi żurawi samojezdnych

24.09.2020

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

24.09.2020

Kurs obsługi żurawi wieżowych

24.09.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

24.09.2020

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

24.09.2020

Operator wozidła technologicznego

25.09.2020

Kurs operatora koparkoładowarek

29.09.2020

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

29.09.2020

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

29.09.2020

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

29.09.2020

Kurs operatora walca drogowego

29.09.2020

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

29.09.2020

Kurs obsługi wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli

29.09.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych – zwyżek

29.09.2020

Kurs operatora wózków widłowych z wymianą butli

01.10.2020

Kurs spawania elektrycznego (111)

05.10.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych – zwyżek

01.10.2020

Kurs spawania metodą MIG (131)

05.10.2020

Kurs spawania metodą MAG (135)

05.10.2020

Kurs spawania metodą TIG (141)

05.10.2020

Kurs spawania gazowego (311)

05.10.2020

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

05.10.2020

Kurs sygnalisty-hakowego

05.10.2020

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

05.10.2020

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

05.10.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami

05.10.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

05.10.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

05.10.2020

Kurs obsługi wózków widłowych z wymianą butli

06.10.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych – zwyżek

06.10.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

08.10.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

08.10.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

08.10.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

08.10.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

08.10.2020

Operator wozidła technologicznego

09.10.2020

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

12.10.2020

Kurs operatora koparkoładowarek

12.10.2020

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

12.10.2020

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

12.10.2020

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

12.10.2020

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

12.10.2020

Kurs operatora walca drogowego

12.10.2020

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

12.10.2020

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

15.10.2020

Uprawnienia cieplne URE grupa II

16.10.2020

Uprawnienia gazowe URE grupa III

16.10.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

22.10.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

22.10.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

22.10.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

22.10.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

22.10.2020

Kurs obsługi HDS – żurawi przenośnych

22.10.2020

Operator wozidła technologicznego

23.10.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

05.11.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

05.11.2020

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

05.11.2020

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

05.11.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

05.11.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

05.11.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

05.11.2020

Operator wozidła technologicznego

06.11.2020

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

19.11.2020

Uprawnienia cieplne URE grupa II

20.11.2020

Uprawnienia gazowe URE grupa III

20.11.2020

Zobacz więcej szkoleń

Skontaktuj się z nami


Zaufali nam