Facebook Instagram

Harmonogram

Wybierz szkolenie

 • Obsługa urządzeń dozorowych
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór
 • Operator maszyn do robót ziemnych
 • Operator maszyn do robót drogowych
 • Operator pozostałych maszyn technicznych
 • Uprawnienie i weryfikacja spawaczy
 • Personel badań nieniszczących ndt
 • Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych
 • Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego
 • F-gazy - certyfikacja personelu
 • Szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Konserwacja urządzeń dozorowych

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

03.01.2020

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

03.01.2020

Kurs spawania elektrycznego (111)

07.01.2020

Kurs spawania metodą MIG (131)

07.01.2020

Kurs spawania metodą MAG (135)

07.01.2020

Kurs spawania metodą TIG (141)

07.01.2020

Kurs spawania gazowego (311)

07.01.2020

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

07.01.2020

Kurs sygnalisty-hakowego

07.01.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami

07.01.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

07.01.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

07.01.2020

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

16.01.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

16.01.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

16.01.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

16.01.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

16.01.2020

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

16.01.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

16.01.2020

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

16.01.2020

Uprawnienia cieplne URE grupa II

17.01.2020

Uprawnienia gazowe URE grupa III

17.01.2020

Operator wozidła technologicznego

17.01.2020

Kurs operatora koparkoładowarek

17.01.2020

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

17.01.2020

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

17.01.2020

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

17.01.2020

Kurs operatora walca drogowego

17.01.2020

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

17.01.2020

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

17.01.2020

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

20.01.2020

Kurs spawania elektrycznego (111)

20.01.2020

Kurs spawania metodą MAG (135)

20.01.2020

Kurs spawania metodą MIG (131)

20.01.2020

Kurs spawania metodą TIG (141)

20.01.2020

Kurs spawania gazowego (311)

20.01.2020

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

20.01.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami

20.01.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

20.01.2020

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

20.01.2020

Kurs sygnalisty-hakowego

20.01.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

30.01.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

30.01.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

30.01.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

30.01.2020

Kurs obsługi żurawi samojezdnych

30.01.2020

Kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

30.01.2020

Kurs obsługi żurawi wieżowych

30.01.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

30.01.2020

Kurs obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

30.01.2020

Operator wozidła technologicznego

31.01.2020

Kurs operatora koparkoładowarek

10.02.2020

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

10.02.2020

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

10.02.2020

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

10.02.2020

Kurs operatora walca drogowego

10.02.2020

Uprawnienia energetyczne URE grupa I

13.02.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

13.02.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

13.02.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

13.02.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

13.02.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

13.02.2020

Uprawnienia cieplne URE grupa II

14.02.2020

Uprawnienia gazowe URE grupa III

14.02.2020

Operator wozidła technologicznego

14.02.2020

Kurs montażysty rusztowań budowlanych

17.02.2020

Kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

27.02.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

27.02.2020

Kurs obsługi wózków jezdniowych ze zmiennym wysięgiem

27.02.2020

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

27.02.2020

Kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

27.02.2020

Operator wozidła technologicznego

28.02.2020

Zobacz więcej szkoleń

Skontaktuj się z nami


Zaufali nam