Facebook Instagram

Harmonogram

Wybierz szkolenie

 • Obsługa urządzeń dozorowych
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór
 • Operator maszyn do robót ziemnych
 • Operator maszyn do robót drogowych
 • Operator pozostałych maszyn technicznych
 • Uprawnienie i weryfikacja spawaczy
 • Personel badań nieniszczących ndt
 • Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych
 • Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego
 • F-gazy - certyfikacja personelu
 • Szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Konserwacja urządzeń dozorowych

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

02.08.2021

Kurs spawania elektrycznego (111)

02.08.2021

Kurs spawania gazowego (311)

02.08.2021

Kurs spawania metodą MAG (135)

02.08.2021

Kurs spawania metodą TIG (141)

02.08.2021

Kurs spawania metodą MIG (131)

02.08.2021

kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

05.08.2021

kurs obsługi wózków widłowych z wymianą butli

05.08.2021

kurs obsługi wózków ze zmiennym wysięgnikiem

05.08.2021

kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

05.08.2021

kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

05.08.2021

kurs obsługi wciągników i wciągarek

05.08.2021

kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

05.08.2021

kurs obsługi dźwigów budowlanych

05.08.2021

kurs obsługi dźwigów towarowo-osobowych

05.08.2021

kurs obsługi żurawi samojezdnych

05.08.2021

kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

05.08.2021

kurs obsługi żurawi wieżowych

05.08.2021

kurs obsługi suwnic specjalnego przeznaczenia

05.08.2021

Kurs sygnalisty-hakowego

06.08.2021

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

09.08.2021

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami

09.08.2021

Kurs spawania metodą MAG (135)

09.08.2021

Kurs spawania metodą MIG (131)

09.08.2021

Kurs spawania metodą TIG (141)

09.08.2021

Kurs spawania elektrycznego (111)

09.08.2021

Kurs spawania gazowego (311)

09.08.2021

kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

12.08.2021

kurs obsługi wózków ze zmiennym wysięgnikiem

12.08.2021

uprawnienia energetyczne URE GRUPA I

17.08.2021

uprawnienia cieplne URE GRUPA II

17.08.2021

uprawnienia gazowe URE GRUPA III

17.08.2021

kurs obsługi podestów ruchomych

19.08.2021

kurs montażyszty rusztowań budowlanych

26.08.2021

kurs operatora kafarów

30.08.2021

kurs operatora palownic

30.08.2021

kurs operatora urządzeń wibracyjnych do pogrążania i wyrywania

30.08.2021

kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych (hdd)

30.08.2021

kurs operatora zespołów maszyn do produkcji mas mineralno-asfaltowych

30.08.2021

kurs operatora rozkładarek mas mineralno-asfaltowych

30.08.2021

kurs operatora spycharek gąsienicowych

30.08.2021

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

30.08.2021

Kurs operatora walca drogowego

30.08.2021

Kurs operatora koparkoładowarek

30.08.2021

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

30.08.2021

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

30.08.2021

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

30.08.2021

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

30.08.2021

Zobacz więcej szkoleń

Skontaktuj się z nami


Zaufali nam