Facebook Instagram

Harmonogram

Wybierz szkolenie

 • Obsługa urządzeń dozorowych
 • Uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór
 • Operator maszyn do robót ziemnych
 • Operator maszyn do robót drogowych
 • Operator pozostałych maszyn technicznych
 • Uprawnienie i weryfikacja spawaczy
 • Personel badań nieniszczących ndt
 • Certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych
 • Certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego
 • F-gazy - certyfikacja personelu
 • Szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa
 • Konserwacja urządzeń dozorowych

Kurs operatora koparkoładowarek

03.10.2022

Kurs operatora wielozadaniowych nośników osprzętu (WNO)

03.10.2022

kurs operatora kafarów

03.10.2022

kurs operatora palownic

03.10.2022

kurs operatora zespołów maszyn do produkcji mas mineralno-asfaltowych

03.10.2022

Kurs operatora frezarek do nawierzchni dróg

03.10.2022

kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych (hdd)

03.10.2022

Kurs operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych

03.10.2022

Kurs operatora ładowarek jednonaczyniowych

03.10.2022

Kurs operatora walca drogowego

03.10.2022

Kurs operatora koparek jednonaczyniowych

03.10.2022

kurs operatora rozkładarek mas mineralno-asfaltowych

03.10.2022

kurs operatora urządzeń wibracyjnych do pogrążania i wyrywania

03.10.2022

kurs operatora spycharek gąsienicowych

03.10.2022

Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami

03.10.2022

szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

03.10.2022

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

03.10.2022

Kurs spawania elektrycznego (111)

03.10.2022

Kurs spawania metodą MAG (135)

03.10.2022

Kurs spawania metodą MIG (131)

03.10.2022

Kurs spawania gazowego (311)

03.10.2022

Kurs spawania metodą TIG (141)

03.10.2022

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

10.10.2022

Kurs spawania metodą MAG (135)

10.10.2022

Kurs spawania elektrycznego (111)

10.10.2022

Kurs spawania metodą MIG (131)

10.10.2022

Kurs spawania gazowego (311)

10.10.2022

Kurs spawania metodą TIG (141)

10.10.2022

kurs obsługi wózków jezdniowych

13.10.2022

kurs obsługi suwnic ogólnego przeznaczenia

13.10.2022

kurs obsługi dźwigów towarowo-osobowych

13.10.2022

kurs obsługi żurawi wieżowych

13.10.2022

kurs obsługi wciągników i wciągarek

13.10.2022

kurs obsługi wózków jezdniowych

13.10.2022

kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

13.10.2022

kurs obsługi dźwigów budowlanych

13.10.2022

kurs obsługi wózków ze zmiennym wysięgnikiem

13.10.2022

kurs konserwacji urządzeń dozorowych (UDT, TDT)

13.10.2022

kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

13.10.2022

kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli

13.10.2022

kurs obsługi suwnic specjalnego przeznaczenia

13.10.2022

kurs obsługi żurawi przenośnych HDS

13.10.2022

kurs obsługi żurawi samojezdnych

13.10.2022

Kurs sygnalisty-hakowego

14.10.2022

kurs montażyszty rusztowań budowlanych

20.10.2022

uprawnienia energetyczne URE GRUPA I

25.10.2022

uprawnienia cieplne URE GRUPA II

25.10.2022

uprawnienia gazowe URE GRUPA III

25.10.2022

Zobacz więcej szkoleń

Skontaktuj się z nami


Zaufali nam