o firmie

o firmie

SAFETEAM jest firmą świadczącą usługi szkoleniowe, zorganizowaną przez zespół specjalistów z ponad 20 letnim doświadczeniem w projektowaniu i realizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Kadrę dydaktyczną SAFETEAM tworzą wykładowcy i instruktorzy z wykształceniem technicznym, ugruntowanym doświadczeniem zawodowym oraz przygotowaniem pedagogicznym w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Realizowane przez nas projekty szkoleniowe cechuje wysoka jakość merytoryczna, metodyczne i indywidualne podejście do każdego uczestnika kursu oraz innowacyjność w doborze technik nauczania. Podczas wykładów i ćwiczeń kadra dydaktyczna SAFETEAM koncentruje się głównie na praktycznych przykładach, wykorzystując do tego ćwiczenia oraz środki audiowizualne, które pomagają zrozumieć środowisko pracy, występujące tam zagrożenia i ryzyko związane z wykonywaną pracą.

W swojej pracy kierujemy się odpowiedzialnością, zaangażowaniem i indywidualnym podejściem do każdego projektu szkoleniowego. Naszą ofertę elastycznie dopasowujemy do potrzeb i specyfiki każdego klienta.

Stawiamy na budowanie trwałych, długofalowych relacji z naszymi Partnerami, poprzez wspomaganie ich w doborze odpowiednich szkoleń zawodowych zakończonych uzyskaniem kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku pracy.

Przy organizacji szkoleń współpracujemy z instytucjami takimi jak: Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Sieć Badawcza Łukasiewicz Warszawski Instytut Technologiczny, Instytut Spawalnictwa i Centrum Certyfikacji.

dlaczego my?

00 00 00 00

Doświadczenie jest naszym atutem – SAFETEAM to zespół ekspertów z ponad 20 letnim doświadczeniem w realizacji wymagających projektów szkoleniowych.

00 00 00 00

Jakością usług budujemy trwałe relacje – usługi szkoleniowe SAFETEAM organizowane są z zachowaniem najwyższej jakości oraz
standardów usług szkoleniowych

00 00 00 00

Innowacyjność metod nauczania – szkolenia SAFETAM są wydarzeniami zapadającymi w pamięć, po których każdy uczestnik potrafi rozpoznać zagrożenia i oceniać ryzyko zawodowe na stanowisku pracy

00 00 00 00

Pracujemy dla Twojego bezpieczeństwa – to oczekiwania klienta nadają kierunek naszych działań, dlatego szczegółowo projektujemy każdą usługę szkoleniową, doradzamy i wspieramy naszych Partnerów.