Facebook Instagram

Oferta

Obsługa urządzeń dozorowych

konserwacja urządzeń dozorowych

uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór

operator maszyn do robót ziemnych

operator maszyn do robót drogowych

operator pozostałych maszyn technicznych

Uprawnienia i weryfikacja uprawnień spawaczy

personel badań nieniszczących NDT

certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych

certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego

szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa

f-gazy – certyfikacja personelu

Obsługa urządzeń dozorowych

wózki jezdniowe podnośnikowe

podesty ruchome

suwnice

żurawie

dźwigi

cięgniki

układnice

dźwignice linolowe

wyciągi towarowe

urządzenia do manipulacji kontenerami

konserwacja urządzeń dozorowych

wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

podesty

suwnice, wciągniki i wciągarki

żurawie

wciągarki i wciągniki

dźwigi osobowe i towarowe

dźwigi budowlane

dźwigniki

przenośniki osobowe i towarowe

urządzenia dla osób niepełnosprawnych

układnice magazynowe

dźwignice linotorowe

wyciągi towarowe

urządzenia do manipulacji kontenerami

uprawnienia energetyczne eksploatacja i dozór

grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

operator maszyn do robót ziemnych

koparki jednonaczyniowe kl. III

koparki jednonaczyniowe kl. I

koparkoładowarki

koparkospycharki

koparki wielonaczyniowe

koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów

spycharki kl. III

spycharki kl. I

równiarki

zgarniarki

ładowarki jednonaczyniowe kl. III

ładowarki jednonaczyniowe kl. I

pogłębiarki jednoczerpakowe pływające

pogłębiarki wieloczerpakowe pływające

pogłębiarki ssące śródlądowe

palownice

kafary

urządzenia wibracyjne do pogrążania i wyrywania

wiertnice do kotwi

wiertnice dla technologii bezwykopowych kl. III

wiertnice dla technologii bezwykopowych kl. I

operator maszyn do robót drogowych

zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych

maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych

repavery i remixery

remontery nawierzchni dróg

frezarki do nawierzchni dróg samojezdne

przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym

zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych

maszyny do rozkładania mieszanek betonowych

maszyny do stabilizacji gruntów

walce drogowe

pilarki mechaniczne do ścinki drzew

operator pozostałych maszyn technicznych

wielozadaniowe nośniki osprzętów

pompy do mieszanki betonowej

podajniki do betonu

rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż

Uprawnienia i weryfikacja uprawnień spawaczy

spawanie gazowe 311

spawanie elektryczne 111

spawanie metodą MIG 131

spawanie metodą MAG 135

spawanie metodą TIG 141

lutowanie

cięcie

Weryfikacja uprawnień

personel badań nieniszczących NDT

VT - badania wizualne

PT - badania penetracyjne

MT - badania magnetyczno-proszkowe

UT - badania ultradźwiękowe

certyfikacja operatorów maszyn i urządzeń technicznych

maszyny do robót ziemnych i drogowych

maszyny rolnicze

maszyny do obsługi naziemnej lotnisk

maszyny do prac leśnych i obróbki drewna

maszyny górnicze

maszyny, urządzenia i narzędzia

certyfikacja personelu obsługującego urządzenia transportu linowego

kierownik ruchu urządzenia transportu linowego

maszynista ruchu urządzenia transportu linowego

operator peronowy

konserwator urządzenia transportu linowego

szkolenie bhp, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa

okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych

okresowe pracowników inżynieryjno - technicznych

okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

pracodawcy wykonujący zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

pierwsza pomoc przedlekarska

ochrona przeciwpożarowa

f-gazy – certyfikacja personelu

certyfikacja personelu instalującego, konserwującego i serwisującego stacjonarne urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjnych i pompy ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń

maszyny do robót ziemnych i drogowych

układarki poboczy

skrapiarki do nawierzchni bitumicznych

recyklery i remontery nawierzchni dróg

maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw

zagęszczarki i ubijaki wibracyjne

koparki jednonaczyniowe

koparkoładowarki

koparki wielonaczyniowe

koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów

spycharki

równiarki

zgarniarki

ładowarki jednonaczyniowe

pogłębiarki pływające

palownice

kafary

wiertnice do kotwi

wiertnice do technologii bezwykopowych

zespoły maszyn do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych

maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych

repavery i remixery

remontery nawierzchni dróg

frezarki do nawierzchni dróg samojezdne

przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym

zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych

maszyny do rozkładania mieszanek betonowych

maszyny do stabilizacji gruntów

walce drogowe

wielozadaniowe nośniki sprzętu

maszyny rolnicze

maszyny do rekultywacji gruntu

maszyny siewne – siewniki

maszyny opryskowe

kombajny do roślin okopowych

kombajny zbożowe

kombajny do zbioru roślin sadowniczych i warzyw

prasy zwijające i rolujące

przerzucarka do kompostu

maszyny do obsługi naziemnej lotnisk

oczyszczarka lotniskowa

odladzacz samolotu

rękaw lotniczy

urządzenia do odśnieżania

samochody transportowe do kontenerów

pomosty transportowe

wózki transportowe

drabinki transportowe

maszyny do prac leśnych i obróbki drewna

rębaki i rozdrabniacze

forwarder

kombajn zrębowy – harvester

ciągniki leśne i skiddery

mulczery i frezarki do pni

maszyny górnicze

zwałowarki

ładowarki wielonaczyniowe

przenośnik zgrzebłowy

ciągniki manewrowe

kolejki podwieszane

kolejki spągowe

kombajn ścianowy

kombajn chodnikowy

wóz wiertniczy

wóz kotwiący

maszyny, urządzenia i narzędzia

kompaktory

wozidła technologiczne

zamiatarki drogowe

samojezdne platformy transportowe

ścinarki poboczy

rozdrabniarki gałęzi

przenośniki taśmowe

kosiarki samojezdne

kosy spalinowe

motopompy

torkietnice i agregaty tynkarskie

malowarki znaków na jezdni

odsnieżarki mechaniczne

lokomotywki wąskotorowe

wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne

elektrownie polowe

sprężarki przewoźne

wibroprasy / prasy

przecinarki plazmowe cnc

sprężarki przewoźne

ratraki

obrabiarki cnc

pilarki mechaniczne

suwnice

żurawie

podesty ruchome

wózki jezdniowe podnośnikowe

wozy asenizacyjne

pistolety do wstrzeliwania kołków

hakowy

wyciągi linowe, wspinaczkowe i asekuracyjne

narzędzie ręczne o napędzie spalinowym, elektrycznym, hydraulicznym i pneumatycznym

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam