kontakt

kontakt

Safe-team

SAFETEAM sp. z o. o.
ul. Opolska 10, 31-323 Kraków

NIP 6793165979
REGON 369501696
KRS 0000719049

XI wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego
sądu rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 30 000,00 PLN

Kraków

ul. Opolska 10, 31-323 Kraków
tel. biuro: +48 12 307 07 63
biuro@safeteam.pl

Agnieszka Urbaniak-Hesse
Kierownik ds. sprzedaży
+48 516 499 982
agnieszka.hesse@safeteam.pl

Tarnów

ul. Rozwojowa 28, 33-100
tel. biuro: +48 732 828 777
tarnow@safeteam.pl

Magdalena Orszulak
Specjalista ds. szkoleń
+48 534 292 123
magdalena.orszulak@safeteam.pl