kontakt

kontakt

SAFETEAM sp. z o. o.
ul. Opolska 10, 31-323 Kraków

NIP 6793165979
REGON 369501696
KRS 0000719049

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 30 000,00 PLN

Kraków

ul. Opolska 10, 31-323 Kraków
+48 12 307 07 63
+48 516 499 982
biuro@safeteam.pl

Tarnów

ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów
+48 732 828 777
tarnow@safeteam.pl

Agnieszka Urbaniak-Hesse
Kierownik ds. sprzedaży
+48 516 499 982
agnieszka.hesse@safeteam.pl

Magdalena Orszulak
Specjalista ds. szkoleń
+48 534 292 123
magdalena.orszulak@safeteam.pl

Olga Nowicka
Specjalista ds. szkoleń
+48 884 898 777
olga.nowicka@safeteam.pl