Facebook Instagram

Pytania i testy UDT

PYTANIA: przygotuj się do egzaminu teoretycznego dla operatorów urządzeń dozorowych odpowiadając na pytania i wybierając z czterech odpowiedzi jedną prawidłową.

TEST: sprawdź swoją wiedzę rozwiązując przykładowy test egzaminacyjny, obejmujący 15 pytań z odpowiedziami jednokrotnego wyboru. Na rozwiązanie testu na egzaminie masz 30 minut. 11 prawidłowych odpowiedzi zalicza test.

Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego, przeprowadzany jest egzamin praktyczny, podczas którego inspektorzy UDT weryfikują w praktyce waszą wiedzę teoretyczną sprawdzając znajomość: obsług technicznych urządzenia (kontrola i weryfikacja poszczególnych układów, konstrukcji urządzenia), zabezpieczeń i sposobów ich kontroli, weryfikacji i oceny cięgien, zawiesi, wideł, kół jezdnych, a także sprawdzają prawidłowe wykonywanie cyklów pracy urządzeniem.

Suwnice ogólnego przeznaczenia – pytania

Suwnice ogólnego przeznaczenia – test


Suwnice specjalnego przeznaczenia – pytania

Suwnice specjalnego przeznaczenia – test


Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – pytania

Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – test


Wózki jezdniowe – pytania

Wózki jezdniowe – test


Wózki jezdniowe specjalizowane – pytania

Wózki jezdniowe specjalizowane – test


Podesty ruchome przejezdne – pytania

Podesty ruchome przejezdne – test


Żurawie stacjonarne – pytania

Żurawie stacjonarne – test


Żurawie przewoźne i przenośne HDS – pytania

Żurawie przewoźne i przenośne HDS – testZapraszamy na szkolenia z obsługi urządzeń dozorowychSkontaktuj się z nami

Zaufali nam