Suwnice specjalnego przeznaczenia – test

Pozostało

Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

145. W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy:
42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:
150. Istotnym kryterium zużycia haka jest:
173. Poniższy rysunek przedstawia:
234. Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?
188. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:
139. Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?
257. Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić:
110. Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?
164. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego:
266. KTÓRE STWIERDZENIE DOTYCZY SUWNICY TRAWERSOWEJ?
244. Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?
255. Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:
184. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:
210. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:
Test egzaminacyjny: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia
Zdobyłeś {{userScore}} na {{maxScore}} punktów
{{title}}
{{image}}
{{content}}