Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – test

Pozostało

Test egzaminacyjny: wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:
200. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:
224. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:
168. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:
13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:
179. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:
32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:
186. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:
187. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:
46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:
43. Jednostką dozoru technicznego jest:
41. Obowiązki obsługującego określone są:
175. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat a) dla zawiesia dwucięgnowego:
Test egzaminacyjny: wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia
Zdobyłeś {{userScore}} na {{maxScore}} punktów
{{title}}
{{image}}
{{content}}