Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – test

Pozostało

Test egzaminacyjny: wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia

120. O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastowowania wynosi:
103. Zabezpieczeniami elektycznymi stosowanymi w budowie wciągników są:
63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:
143. Po zakończeniu pracy wciągnikiem lub wciągarką należy:
97. Zabezpieczenia haka przed odkręceniem może być realizowane za pomocą:
59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:
113. Skrót GNP to:
25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:
215. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym "b" 45° wynosi:
40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:
196. Zawiesia łańcuchowe:
109. Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra":
183. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:
62. Formami dozoru technicznego są:
220. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie "b" wynoszącym 65° nie może przekraczać:
Test egzaminacyjny: wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia
Zdobyłeś {{userScore}} na {{maxScore}} punktów
{{title}}
{{image}}
{{content}}