Wózki jezdniowe – test

Pozostało

Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

83. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:
60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:
173. Ładunek należy transportować:
212. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:
34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:
128. Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi:
190. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie:
230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:
85. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się:
103. Widząc świecącą się kontrolkę operator:
158. Po zakończeniu pracy operator powinien:
131. Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać:
118. Zapalona lub migająca lampka kontrolna:
84. Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie:
97. Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych:
Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
Zdobyłeś {{userScore}} na {{maxScore}} punktów
{{title}}
{{image}}
{{content}}