Wózki jezdniowe – test

Pozostało

Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

115. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:
206. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi:
66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest:
96. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP:
62. Formami dozoru technicznego są:
48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:
83. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest:
233. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B:
230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:
211. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:
157. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien:
74. Masa netto 1000 I wody wynosi ok:
43. Jednostką dozoru technicznego jest:
85. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się:
24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:
Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
Zdobyłeś {{userScore}} na {{maxScore}} punktów
{{title}}
{{image}}
{{content}}