Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: wózki jezdniowe

Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:
47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:
168. Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadać wózkiem podnośnikowym i hamując:
54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:
29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
184. W oparciu o tabelę, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm:
195. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy:
49. Decyzja wydana przez UDT:
7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:
97. Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych:
164. Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, że jego działanie jest nieprawidłowe powinien:
100. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji:
174. Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator:
104. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje:
75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:
Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów wózków jezdniowych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam