Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: wózki jezdniowe

Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:
99. Graniczne zużycie opon superelastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to:
91. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest:
122. Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka:
243. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:
230. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku pobranego od strony B:
186. Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien:
216. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A:
50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:
234. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm:
127. Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza:
16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:
79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:
159. Sprawne dźwignie sterujące:
71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:
Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów wózków jezdniowych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam