Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: wózki jezdniowe

Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

169. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców:
154. Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi
57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:
126. Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?
123. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje:
100. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji:
124. Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy:
69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:
224. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m:
82. Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest:
103. Widząc świecącą się kontrolkę operator:
208. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:
111. Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?
41. Obowiązki obsługującego określone są:
156. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatacje, operator wózka:
Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów wózków jezdniowych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam