Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: wózki jezdniowe

Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

181. Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10˚C:
78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:
59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:
49. Decyzja wydana przez UDT:
169. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców:
100. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji:
204. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi:
177. Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien:
201. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi:
12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:
130. "Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany:
115. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia:
104. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje:
107. Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez:
41. Obowiązki obsługującego określone są:
Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów wózków jezdniowych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam