Facebook Instagram

Test egzaminacyjny UDT: wózki jezdniowe

Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

151. Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do:
29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:
50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:
147. Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do
108. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi:
4. Dozorem technicznym nazywamy:
200. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić:
208. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B:
49. Decyzja wydana przez UDT:
173. Ładunek należy transportować:
235. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm:
28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:
207. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalną bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A:
243. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalną masę ładunku, pobranego od strony A:
99. Graniczne zużycie opon superelastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to:
Test egzaminacyjny: wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
Odpowiedziałaś /-eś prawidłowo na {{userScore}} z {{maxScore}} pytań
{{title}}
{{image}}
{{content}}

Zapraszamy na kurs operatorów wózków jezdniowych

Skontaktuj się z nami

Zaufali nam