Szkolenie BHP, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa

infromacje o kursach

Szkolenie BHP, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa


Pracujemy dla Twojego bezpieczeństwa dlatego w naszej ofercie nie mogło zabraknąć szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W ofercie m.in.

-Szkolenia okresowe pracodawców – do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy
-Szkolenia okresowe osób kierujących pracownikami – do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy
-Szkolenia okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych – do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy
-Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych– do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy
-Szkolenia okresowe pracowników administracyjno-biurowych – do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy
-Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników
-Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy
-Szkolenie z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego
-Szkolenie dla pracowników pełniących zadania służb BHP
-Szkolenie okresowe pracowników pełniących zadania służb BHP
-Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy (nowo wybranych)
-Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy (kolejna kadencja)

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ.U. nr180, poz.1860 wraz z późniejszymi zmianami)