Operator maszyn do robót drogowych

infromacje o kursach

Operator maszyn do robót drogowych


Oferta skierowana do osób pragnących uzyskać uprawnienia operatora maszyn do robót drogowych .
Podczas szkolenia kursanci poznają teoretyczne i praktyczne tajniki obsługi maszyn oraz w pełni przygotowują się do egzaminu państwowego przed komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Wszystkie kursy prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów, którzy w jasny i zrozumiały dla każdego sposób przekazują aktualną wiedzę.

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U. Nr 118, poz. 1263 wraz z późniejszymi zmianami).