Operator pozostałych maszyn technicznych

infromacje o kursach

Operator pozostałych maszyn technicznych


Oferta skierowana do osób pragnących uzyskać uprawnienia operatora pozostałych maszyn technicznych.
Podczas szkolenia kursanci poznają teoretyczne i praktyczne tajniki obsługi maszyn oraz w pełni przygotowują się do egzaminu państwowego przed komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Wszystkie kursy prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów, którzy w jasny i zrozumiały dla każdego sposób przekazują aktualną wiedzę.

W tej kategorii szkoleń m. in.

– Wielozadaniowe nośniki osprzętów
– Pompy do mieszanki betonowej
– Podajniki do betonu
– Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – montaż i demontaż

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U. Nr 118, poz. 1263 wraz z późniejszymi zmianami).