Weryfikacja uprawnień spawalniczych

infromacje o kursach

Weryfikacja uprawnień spawalniczych


Wszystkie uprawnienia z zakresu spawania podlegają weryfikacji co dwa lata.

W celu dokonania weryfikacji uprawnień, kursanci muszą podejść do egzaminu weryfikacyjnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, otrzymują certyfikat-świadectwo spawacza Instytutu Spawalnictwa oraz wpis do Książeczki Spawacza, którego dokonuje Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

 

skontaktuj się z nami