Konserwacja urządzeń dozorowych

infromacje o kursach

Konserwacja urządzeń dozorowych


Oferta skierowana do osób pragnących uzyskać uprawnienia do konserwacji urządzeń transportu bliskiego.
Podczas szkolenia kursanci poznają teoretyczne i praktyczne tajniki konserwacji urządzeń dozorowych oraz w pełni przygotowuje się do egzaminu przed Komisją Dozoru Technicznego (UDT).

Wszystkie kursy prowadzone są przez wykwalifikowana kadrę instruktorów, którzy w jasny i zrozumiały dla każdego sposób przekazują aktualna wiedzę.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. z 2019r. poz.1008)