Uprawnienia energetyczne (URE)

infromacje o kursach

Uprawnienia energetyczne URE


Oferta skierowana do osób pragnących uzyskać uprawnienia energetyczne (URE). Kurs umożliwia uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego do eksploatacji całej grupy urządzeń, instalacji i sieci stosowanych w branży energetycznej. Jest to jedyny dokument zezwalający na wykonywanie prac związanych z eksploatacją i dozorem urządzeń energetycznych.

Grupa I Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (pkt.1-12)
Grupa II Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia (pkt.1-12)
Grupa III Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe (pkt.1-10)

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (DZ.U. z 2003 nr 89, poz 828 wraz z późniejszymi zmianami)