Wózki jezdniowe podnośnikowe

infromacje o kursach

Wózki jezdniowe podnośnikowe (tzw. widlaki)


Podczas naszego szkolenia kursanci nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im zdobycie uprawnień operatora wózków jezdniowych podnośnikowych. Całość szkolenia odbywa się pod czujnym okiem naszej wykwalifikowanej kadry instruktorów.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, który po zaliczeniu zezwala na poruszanie się wózkiem widłowym.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
– dla wszystkich osób, które chcą uzyskać uprawnienia operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, potocznie zwanych widlakami.

Jakie są warunki uczestnictwa?
– ukończony minimum 18 rok życia.

Na jakie etapy dzieli się nasz kurs?

Część teoretyczna – na prowadzonych przez nas warsztatach, kursanci poznają rodzaje i budowę wózków jezdniowych podnośnikowych (widlaków) oraz dowiadują się jak bezpiecznie i odpowiednio z nich korzystać. W trakcie szkolenia, poświęcamy również czas na rozwiązywanie przykładowych testów, które w późniejszym czasie kursanci będą musieli zaliczyć podczas egzaminu państwowego UDT.
Część praktyczna – pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorów kursanci uczą się obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, jak i korzystania z nich w praktycznych sytuacjach.

Kategorie uprawnień
-wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (WJOII) – ważność 10 lat
-wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (tzw. wózki specjalizowane WJOI) – ważność 5 lat

 

Jeśli chcesz pracować jako operator wózków jezdniowych podnośnikowych, zapisz się na nasz kurs i zdobądź wymagane uprawnienia na widlaka!

 

Akty prawne dotyczące uprawnień na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego:
– Ustawa o dozorze technicznym (z dnia 21 grudnia 2000 r., Dz. U. Nr 122, poz. 1321). oraz „Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym” z dnia 9 listopada 2018 r.
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
– Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

+48 516 499 982

skontaktuj się z nami