Uprawnienia i weryfikacja uprawnień spawaczy

infromacje o kursach

Uprawnienia i weryfikacja uprawnień spawaczy


Oferta skierowana do osób pragnących uzyskać uprawnienia spawalnicze. Nasze szkolenia i egzaminy przeprowadzane są zgodnie z normami PN-EN ISO 9606

Szkolimy w obszarze metod TIG | MAG | MIG | Elektryczne | Gazowe

W trakcie zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne na poszczególnych stopniach.
STOPIEŃ I (kurs podstawowy)
STOPIEŃ II
STOPIEŃ III

Po ukończeniu kursu uczestnik uzyskuje zaświadczenie kwalifikacyjne, które wydaje Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny

Uprawnienia spawalnicze ważne są 2 lub 3 lata, w zależności od materiału.
W przypadku, gdy spawacz pracuje w zakresie swoich kwalifikacji w sposób ciągły po upływie ważności, należy dokonać weryfikacji uprawnień.

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.2000 nr 40 poz. 470 wraz z późniejszymi zmianami).