Wózki jezdniowe podnośnikowe

infromacje o kursach

Wózki jezdniowe podnośnikowe


Podczas naszego szkolenia kursanci nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im zdobycie uprawnień konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych, potocznie zwanych widlakami. Całość szkolenia odbywa się pod czujnym okiem naszej wykwalifikowanej kadry instruktorów, która w przystępny sposób tłumaczy i przedstawia działanie widlaków.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, który po zaliczeniu zezwala na poruszanie się wózkiem widłowym.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
-dla wszystkich osób, które chcą uzyskać uprawnienia konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych (widlaków).

Jakie są warunki uczestnictwa?
-ukończony minimum 18 rok życia.

Na jakie etapy dzieli się nasz kurs?
Część teoretyczna – na prowadzonych przez nas warsztatach, kursanci poznają rodzaje i szczegółową budowę wózków jezdniowych podnośnikowych oraz proces ich konserwacji.
Część praktyczna – pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorów kursanci uczą się jak w praktyce przeprowadzać konserwację wózków jezdniowych podnośnikowych zwanych widlakami.

Kategorie uprawnień
-wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia – ważność 5 lat

 

Jeśli chcesz pracować jako operator wózków jezdniowych podnośnikowych, zapisz się na nasz kurs i zdobądź wymagane uprawnienia na widlaka!

 

Podstawa prawna:
-Ustawa o dozorze technicznym (z dnia 21 grudnia 2000 r., Dz. U. Nr 122, poz. 1321). oraz „Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym” z dnia 9 listopada 2018 r.
-Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.
-Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 0 2012 poz. 1468).

+48 516 499 982

skontaktuj się z nami