Podesty ruchome

infromacje o kursach

Podesty ruchome


Podczas naszego szkolenia kursanci nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im zdobycie uprawnień konserwatora podestów ruchomych. Całość szkolenia odbywa się pod czujnym okiem naszej wykwalifikowanej kadry instruktorów.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
-dla wszystkich osób, które chcą uzyskać uprawnienia konserwatora podestów ruchomych.

Jakie są warunki uczestnictwa?
-ukończony minimum 18 rok życia.

Na jakie etapy dzieli się nasz kurs?
Część teoretyczna – na prowadzonych przez nas warsztatach, kursanci poznają rodzaje i szczegółową budowę podestów ruchomych oraz proces ich konserwacji.
Część praktyczna – pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorów kursanci uczą się jak w praktyce przeprowadzać konserwację podestów ruchomych.

Kategorie uprawnień
-podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób – ważność 5 lat
-podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz masztowe – ważność 5 lat
-podesty ruchome na pojazdach kolejowych – ważność 5 lat

 

Jeśli chcesz pracować jako konserwator podestów ruchomych, zapisz się na nasz kurs i zdobądź wymagane uprawnienia!

 

Podstawa prawna:
-Ustawa o dozorze technicznym (z dnia 21 grudnia 2000 r., Dz. U. Nr 122, poz. 1321). oraz „Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym” z dnia 9 listopada 2018 r.
-Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.
-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 0 2012 poz. 1468).

+48 516 499 982

skontaktuj się z nami