Dźwigi

infromacje o kursach

Dźwigi


Podczas naszego szkolenia kursanci nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im zdobycie uprawnień konserwatora dźwigów. Całość szkolenia odbywa się pod czujnym okiem naszej wykwalifikowanej kadry instruktorów.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
-dla wszystkich osób, które chcą uzyskać uprawnienia konserwatora dźwigów.

Jakie są warunki uczestnictwa?
-ukończony minimum 18 rok życia.

Na jakie etapy dzieli się nasz kurs?
Część teoretyczna – na prowadzonych przez nas warsztatach, kursanci poznają rodzaje i szczegółową budowę dźwigów oraz proces ich konserwacji.
Część praktyczna – pod opieką wykwalifikowanej kadry instruktorów kursanci uczą się jak w praktyce przeprowadzać konserwację dźwigów.

Kategorie uprawnień
-dźwigi budowlane – ważność 5 lat
-towarowe i towarowo-osobowe – ważność 5 lat

 

Jeśli chcesz pracować jako konserwator dźwigów, zapisz się na nasz kurs i zdobądź wymagane uprawnienia!

 

Podstawa prawna:
-Ustawa o dozorze technicznym (z dnia 21 grudnia 2000 r., Dz. U. Nr 122, poz. 1321). oraz „Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym” z dnia 9 listopada 2018 r.
-Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

+48 516 499 982

skontaktuj się z nami