Wiertnice dla technologii bezwykopowych

infromacje o kursach

Wiertnice dla technologii bezwykopowych


Podczas naszego szkolenia kursanci nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im zdobycie uprawnień operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych. Całość szkolenia odbywa się pod czujnym okiem naszej wykwalifikowanej kadry instruktorów.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Klasa III uprawnień obejmuje wiertnice dla technologii bezwykopowych do ⌀800 mm.
Klasa II uprawnień obejmuje wszystkie typy i wielkości wiertnic dla technologii bezwykopowych.

 

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
–dla wszystkich osób, które chcą uzyskać uprawnienia operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych.

Jakie są warunki uczestnictwa?
–ukończony minimum 18 rok życia.

Na jakie etapy dzieli się nasz kurs?
Część teoretyczna
– na prowadzonych przez nas zajęciach, kursanci poznają rodzaje i budowę wiertnic dla technologii bezwykopowych oraz pozyskują teoretyczną wiedzę, jak bezpiecznie i odpowiednio z nich korzystać.
Część praktyczna – pod opieką instruktora z odpowiednimi kwalifikacjami, kursanci przebywają na poligonie, gdzie nabywają praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące prawidłowej eksploatacji wiertnic dla technologii bezwykopowych.

Jeśli chcesz pracować jako operator wiertnic dla technologii bezwykopowych, zapisz się na nasz kurs i zdobądź wymagane uprawnienia!

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U. Nr 118, poz. 1263 wraz z późniejszymi zmianami).

+48 516 499 982

skontaktuj się z nami