Pompy do mieszanki betonowej

infromacje o kursach

Pompy do mieszanki betonowej


Podczas naszego szkolenia kursanci nabywają odpowiednią wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im zdobycie uprawnień operatora pompy do mieszanki betonowej. Całość szkolenia odbywa się pod czujnym okiem naszej wykwalifikowanej kadry instruktorów.
Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Sieci Badawczej Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

Klasa III uprawnień obejmuje wszystkie pompy do mieszanki betonowej.

Dla kogo przeznaczony jest kurs?
–dla wszystkich osób, które chcą uzyskać uprawnienia operatora pompy do mieszanki betonowej.

Jakie są warunki uczestnictwa?
–ukończony minimum 18 rok życia.

Na jakie etapy dzieli się nasz kurs?
Część teoretyczna
– na prowadzonych przez nas zajęciach, kursanci poznają rodzaje i budowę pompy do mieszanki betonowej oraz pozyskują teoretyczną wiedzę, jak bezpiecznie i odpowiednio z nich korzystać.
Część praktyczna –pod opieką instruktora z odpowiednimi kwalifikacjami, kursanci przebywają na poligonie, gdzie nabywają praktyczną wiedzę i umiejętności dotyczące prawidłowej eksploatacji pompy do mieszanki betonowej.

Jeśli chcesz pracować jako operator pompy do mieszanki betonowej, zapisz się na nasz kurs i zdobądź wymagane uprawnienia!

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20 września 2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (DZ.U. Nr 118, poz. 1263 wraz z późniejszymi zmianami).

skontaktuj się z nami